Nyheter

Stor ökning av hemundervisning i USA sedan pandemin

Stora klasser och rädsla för skjutningar bland skälen. I Sverige är skärpning av redan hårda regler att vänta

Sverigedemokraterna vill att hemundervisning ska kunna ske i extraordinära situationer, som under coronapandemin.
I USA, där hemundervisning är tillåtet, ökade antalet barn som undervisades av sina föräldrar i USA kraftigt under pandemin. Nu har antalet sjunkit, men är fortfarande betydligt högre än för två år sedan.

Hemundervisning är i praktiken förbjudet i Sverige sedan 2011, då en ny skollag kom.

Föräldrar som ändå undervisar sina barn hemma, i strid med skollagens undantag och utan skolans godkännande, riskerar att straffas med vite. Senast i oktober fastslog kammarrätten i Göteborg att ett föräldrapar måste betala 46 000 kronor i vite för att två av barnen hållits borta från skolplikten.

Enligt Riksföreningen för hemundervisning har sedan fler än 50 familjer, med sammanlagt över 100 barn, sedan 2010 flyttat till länder där undervisningsformen är tillåten, som Åland i Finland, Norge eller Danmark. Föreningen anser att hemundervisning borde tillåtas av principiella skäl, och att skolplikten borde ersättas av läroplikt.

Senast före jul skrev en förälder i Dagens Nyheter att hennes familj planerade att flytta till Åland för att kunna undervisa barnen hemma.

De fyra sverigedemokrater som motionerar om bland annat hemundervisning har ett undantag i skollagen i åtanke, och anser inte att möjligheten att hemundervisa ska utökas.

”Regeringen borde i sitt arbete överväga möjligheten till hemundervisning för extra sårbara elever vid extraordinära händelser,” skriver de, och ger coronapandemin som exempel.

Skärpning i sikte

Det som kan komma framöver är snarare en skärpning av dagens regler. I dag undantas barn som vistas utomlands en längre tid från skolplikten, samtidigt som barn kan få rätt att ”fullgöra skolplikten på annat sätt” om det finns ”synnerliga skäl”.

Men Riksrevisionen konstaterade i en rapport 2020 att regelverket för undantag från skolplikten ”inte tillämpas i enlighet med lagstiftarens intentioner”, och därför borde stramas upp. Det handlar att se över hur långa ledighetsbeslut för en elev som en rektor ska kunna ta, om en möjlig sanktionsavgift och om det bara är barn till statligt anställda som är stationerade utomlands som bör kunna undantas från skolplikten.

I en skriftlig fråga till skolminister Lotta Edholm (L) nyligen undrade riksdagsledamoten Linus Sköld (S) hur regeringen går vidare med Riksrevisionens olika rekommendationer.

”Den nuvarande regeringen fortsätter arbetet med att analysera rekommendationerna och avser därefter återkomma i frågan,” svarade Lotta Edholm.

Ökade kraftigt i USA

Ett land där antalet hemundervisade barn ökade markant under pandemin är USA, där undervisningsformen är tillåten.

Under skolåret 2020–21 hemundervisades 3,7 miljoner amerikanska barn, vilket var 5,5 procent av samtliga barn i skolåldern och hela 1 miljon fler än året innan, enligt siffror från National Home Education Research Institute.

Sedan dess beräknar man att antalet hemundervisade barn minskat till 3,1 miljoner, för skolåret 2021–22.

Några av skälen till ökningen var oro för smitta, allt större klass, oro för barnens säkerhet efter många skolskjutningar och hänsyn till religion, uppger Evangelical Focus.

Professor Cheryl Fields-Smith, som forskar om hemundervisning vid University of Georgia, säger att många föräldrar som hemundervisar inte är nöjda med skolornas undervisning och dessutom anser att barnen utsätts för styrning i skolorna.

– Hemundervisning blir en tillflykt eftersom där skyddas barnen från den skolmiljö man ogillar, säger hon.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig