Nyheter

Ny kyrka kommer byggas upp efter branden i Sjösås nya kyrka

Börjar byggas 2025 på platsen där Sjösås nya kyrka stod.

Den byggnad som ska ersätta Sjösås nya kyrka, som brann ner i höstas, ska kunna locka människor från hela landet. Det säger Mats Lindblad, kyrkogårds- och fastighetschef i Växjö pastorat, till P4 Kronoberg.
– Ska vi skapa något på den här platsen efter den här brandkatastrofen så ska vi skapa något som har kvalitet, som kan bli besöksmål för växjöbor, kanske för hela nationen.

De dramatiska bilderna från Sjösås nya kyrka i Växjö stift fick stor spridning i höstas. Kyrkan började brinna vid lunchtid den 3 september och brann ner samma dag.

Efter branden rubricerade polisen händelsen som grov mordbrand. Förundersökningen lades dock ner, sedan man konstaterat att brott inte kunde styrkas.

– Detta utifrån att inga blixtnedslag noterats, ingen in- eller utpassage noterats veckan innan branden, samt att branden initierats på vinden ovan elcentralen, med påverkan på klockorna i tornet, förklarar Mats Lindblad för Dagen.

– Så tekniska fel i elsystemet är den uppenbara anledningen till branden.

Ingen kopia av gamla kyrkan

Redan direkt efter branden sa Mats Lindblad att det var osannolikt att kyrkan skulle byggas upp igen.

Nu bekräftar han att det kommer att byggas en helt annan kyrka på platsen, med trolig start 2025. Grundplåten blir försäkringsersättningen på omkring 30 miljoner kronor.

– Det kommer inte att bli en kopia av den kyrka som fanns, utan det kommer bli något annat som så att säga fyller upp den kostymen som behoven är i församlingen, säger han till P4 Kronoberg.

Sjösås nya kyrka var en stenkyrka i nyklassicistisk stil som invigdes 1865.

På senare tid firades gudstjänst i kyrkan ungefär en gång i månaden. Den användes även till förrättningar och som en högtidskyrka när mycket folk väntades, skriver Kyrkans tidning.

Levande kyrkogård

– Det är en levande kyrkogård, så att begravningsgudstjänster kommer ju att vara aktuellt i framtiden under lång tid. Det är ju en kyrklig plats så att någon form av plats för gudstjänster och annan verksamhet måste det inrymmas, säger Mats Lindblad till P4 Kronoberg.

Beslut om en ny kyrkobyggnad tas av Växjö pastorat. Det sker i samråd med församlingen, som ska ha formulerat sin vision och sina behov i slutet av mars i år. Därefter påbörjas processen med parallella arkitektuppdrag .

---

Fakta: Sjösås nya kyrka

  • Traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil som kännetecknades av det höga och spetsiga tornet.
  • Började byggas 1860 och invigdes 1865.
  • Uppfördes på den så kallade Klavakullen i Viås, cirka fem kilometer norr om Sjösås gamla kyrka.
  • Lördagen den 3 september 2022 uppstod en kraftig brand i kyrkan, och man beslöt att låta elden brinna ner. Endast en begränsad del av inventarierna gick att rädda.

---

Fler artiklar för dig