Nyheter

Grundaren av omtalad trosrörelseförsamling död

Enevald Flåten blev 70 år. Bodde i Filippinerna sedan 2017

Enevald Flåten grundade församlingen Levande ord i Bergen, som under några år var Norges största frikyrka. Han avled på tisdagen efter några dagars sjukdom i sitt nya hemland Filippinerna.

Dödsfallet bekräftas av Enevald Flåtens hustru Rosemarie Flåten, skriver Verdinytt.

Enevald Flåten hade nära band till Livets ords församling i Uppsala, där han gick ett år på bibelskolan innan han grundade en ny församling i Bergen, tillsammans med medlemmar från Livets ord i Uppsala och Bergen-församlingen Livets flod. I början hette den nya kyrkan Livets ord Bergen.

Enevald Flåten pastor i Levande ord mellan 1992 och 2006, då han lämnade kyrkan efter interna motsättningar. Församlingen bytte därefter namn till Credokyrkan.

– Flåten var en karismatisk människa, modig och full av initiativ. Många av initiativen lyckades i början och han vågade följa sina drömmar, säger pastor Olav Rønhovde i Credokyrkan till tidningen Vårt Land.

Pastorn och förkunnaren Sten Sørensen var med om att grunda Jærens kristna center tillsammans med Enevald Flåten på 1980-talet. Han säger till tidningen att Enevald Flåten var en förebild för många.

– På 1990-talet var nog Enevald en av de mest framträdande förkunnarna i Norge. Han ledde en expansiv tjänst och tillväxt. Jag tror han blev en katalysator som fick andra att träda i tjänst.

---

Fakta: Enevald Flåten

  • Föddes den 20 juli 1952 i Jæren.
  • Startade Jærens kristna center (1987) och församlingen Levande ord i Bergen (1992).
  • Levande ord var under en tid Norges största frikyrka, med omkring 2 700 medlemmar.
  • Tiden dokumenteras i en ny podcast av den norska tidningen Dagen: ”Levende ords vekst of fall”.
  • I 2017 flyttade Flåten till Filippinerna. Han gifte om sig med Rosemarie Flåten.
  • Han efterlämnar fyra barn.

---

Fler artiklar för dig