Nyheter

Pingst skapar globalt nätverk - och uppmanar till expansion

Relationsavtal med systerkyrkor i 18 länder undertecknades vid pastorskonferensen i Stockholm

Svenska pingströrelsen förstärker långsiktiga relationer med systerkyrkor i cirka 100 missionsländer. Samtidigt sänds ett ”The Stockholm call” ut, om expansion och församlingsplantering runt omkring i världen de närmaste tio åren.

UPPLANDS VÄSBY. Under tre dagar har 850 pingstpastorer mötts till konferens norr om Stockholm, med internationella gäster från ett 40-tal länder på plats. På torsdagen samlades företrädare från 18 systerkyrkor i världen – och lokala pingstförsamlingar här i Sverige – på podiet i hop med ledningen för Pingst FFS. Alltför att underteckna relationsavtal mellan svenska pingströrelsen och de länder där svenska missionärer genom historien har varit med och byggt upp pingstkyrkor.

Tillsammans vill man nu titta framåt och siktar på fördjupning och expansion bland människor som tidigare inte hört det kristna budskapet. Ett tema på pastorskonferensen utanför Stockholm har varit att ansluta sig till det årtionde av väckelse – a decade om revival – som pingströrelserna globalt har utropat.

Bangladesh utmanar Sverige

Pastor Albert Mridha från Bangladesh berättade exempelvis om hur den mycket lilla pingströrelsen i hans hemland har satt som mål att plantera 100 nya församlingar fram till 2032, för att då kunna räkna in 574 kyrkor. Samtidigt hoppas man att antalet människor i församlingarna ska ha ökat med 10 000 upp till 60 000. Detta i ett land där de kristna uppgår till 0,2 procent av befolkningen på totalt 200 miljoner människor.

– Vad tänker ni om nya församlingar i Sverige, Afrika och resten av världen? Om ni inte får väckelse i Sverige kan ni inte skicka människor till andra delar av världen i framtiden, utmanade Albert Mridha de övriga pastorerna i konferensen.

Talarbild från konferensen Pingst pastor international.

”Som en familjerelation”

Historiskt har svensk pingströrelse skickat ut hundratals missionärer och startat kyrkor i såväl Afrika som Latinamerika och Asien. Men i takt med att församlingarna i de olika länderna har växt sig starkare har strategin varit att överlämna ansvaret till lokala pastorer och medlemmar. Nu hoppas man få en mer jämlik och långsiktig relation, men har insett att man behöver varandra i en värld där globaliseringen gör utmaningar och möjligheter allt mer lika.

– Vi har en gemensam historia och är familj, sa Beatrice Bergroth, pastor i Jönköpings pingstkyrka med ansvar för internationella arbetet.

Nätverka globalt

På sikt hoppas pingströrelsen kunna underteckna relationsavtal med de flesta av sina cirka 100 systerkyrkorna ut över världen.

Från Stockholm inbjöd man också de internationella gästerna att bli del i ett globalt nätverk mellan de kyrkor som har rötterna i svensk pingströrelse, för utbyte kring teologi och ledarskap med mera även framöver. Nu till hösten ska man ha en första träff digitalt – ett webinar – tillsammans.

---

Fakta: Länderna som skrivit relationsavtal med Pingst i Sverige

  • Albanien, Kenya, Armenien, Georgien, Bangladesh, Peru, Tchad, Chile, Grekland, Guinea, Italien, Japan, Mocambique, Sydafrika, Moldavien, Paraguay, Zimbabwe och Uganda.
  • En handfull länder har undertecknat tidigare.

---


Fler artiklar för dig