Nyheter

Sankt Ignatios vill starta egen ortodox högskola

Söker godkännande för examen. Vill lämna Enskilda högskolans (EHS) avdelning för östkyrkliga studier

Den ortodoxa skolan Sankt Ignatios vill bygga upp en egen högskola och lämna det sjuåriga samarbetet med Enskilda högskolan (EHS).
Stiftelsen har redan ansökt om att få examenstillstånd för kandidat-, magister och mastersprogram.

Det är Sändaren som berättar om den påtänkta förändringen för den högre ortodoxa utbildning som i dag sker i ett samarbete mellan Stiftelsen Sankt Ignatios, som backas upp av flera ortodoxa kyrkor, och Enskilda högskolan (EHS), som ägs av Equmeniakyrkan.

I dag kan man studera till präst, diakon eller församlingspedagog inom ortodoxa traditioner genom att kombinera universitetsstudier vid EHS:s avdelning för östkyrkliga studier med folkhögskolestudier genom Sankt Ignatios College.

Men nu vill Sankt Ignatios ta över hela utbildningspaketet, skriver Sändaren.

Stiftelsen har lämnat in en ansökan till regeringen om examenstillstånd för kandidat-, magister och mastersprogram, vilken just nu granskas av Universitetskanslersämbetet. Regeringen fattar sedan beslut utifrån det yttrande som kommer senare i vår.

Vill ta över statliga bidrag

Enligt Sändaren ska Sankt Ignatios dessutom ha ansökt om att få ta över den statliga finansieringen, cirka fem miljoner kronor, som EHS får årligen för den del av utbildningen som har ortodox inriktning.

Göran Gunner, tillförordnad rektor för Enskilda högskolan, hade hellre sett fortsatt formell samverkan.

– Att splittra en liten högskola gör det inte lättare att vara liten. Att ha utrymme för specialisering, kompetensförsörjning och stödverksamheter blir svårare när man är mindre, säger han till Sändaren, samtidigt som han räknar med ett visst samarbete kring forskning skulle bestå även om Sankt Ignatios tar över den högre utbildningen.

Nya samarbeten

Michael Hjälm, rektor på Sankt ­Ignatios och prefekt på EHS, ser ljus på framtiden.

– I dag finns cirka 400000 ortodoxa i Sverige och med tanke på att vi är den enda välfungerande institutionen i Europa kommer vi teoretiskt kunna spela en stor roll för miljontals människor. Både i utbildning men också i att vara en brygga till Väst och dess samhälle och kyrkor, säger han till Sändaren.

Michael Hjälm, rektor för stiftelsen Sankt Ignatios, Sankt Ignatios folkhögskola och Sankt Ignatios College.

Vid horisonten väntar flera internationella samarbeten, skriver Sankt Ignatios på sin hemsida. Bland annat vill man inrätta en högre teologisk utbildning tillsammans med det grekisk-ortodoxa patriarkatet i Alexandria, i syfte att utbilda studenter på den afrikanska kontinenten.

Vidare är man på väg att sluta ett avtal med företrädare för den etiopiska ortodoxa kyrkan och skapa en teologisk utbildning i Lalibela i norra Etiopien.

---

Fakta: Sankt Ignatios

  • Stiftelsen Sankt Ignatios har de ortodoxa kyrkorna i Sverige som grundare och huvudmän, och samlar fyra traditioner: den bysantinska, den koptiska, den västsyriska, och den etiopisk-eritreanska (tewahedo).
  • Stiftelsen driver en ortodox folkhögskola i Södertälje, med en allmän kurs och fyra seminarier som utbildar studenter i fyra någon av ovanstående ortodoxa traditioner.
  • Samarbetar sedan 2016 med Enskilda högskolans avdelning för östkyrkliga studier i två program. Ett pastoralpedagogiskt, med sikte på arbete som präst, diakon eller andra uppgifter i den ortodoxa kyrkan, uppdelad utifrån de fyra ortodoxa traditionerna ovan. Samt ett pastoral-pedagogiskt som utbildar till församlingspedagog, lärare och teologisk resurs.
  • Samarbetar med Enskilda högskolans avdelning för östkyrkliga studier i flera kandidat- och masterprogram, liksom i forskarutbildning.

---

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar