Nyheter

Svenska kyrkan har fått två nya biskopar

Stor dag i Svenska kyrkan då ärkebiskop Martin Modéus vigde två nya biskopar

Till ljudet av busvisslingar och orgelfanfarer blev Marika Markovits och Erik Eckerdal vigda till biskopar i Svenska kyrkan. Det skedde under en högtidlig ceremoni i Uppsala domkyrka där ärkebiskop Martin Modéus självironiskt talade om biskoparnas roliga kläder.

Det var högtidligt, vackert och allvarsamt då Svenska kyrkan fick sina två nya biskopar, Erik Eckerdal och Marika Markovits.

– En festdag, en dag då vi manifesterar tro och hopp inför framtiden, inledde ärkebiskop Martin Modéus då han tilltalade församlingen i en fullsatt domkyrka i Uppsala med såväl kungapar som statsministerpar på plats.

Roliga hattar

Efter att ha fått uttrycka sin glädje över att få välkomna två biskopar in i sin kyrka valde ärkebiskopen ett något oväntat perspektiv.

– Det krävs ett visst sinne för humor att gå klädd som vi biskopar gör. Med flashiga kläder och roliga hattar, sa Martin Modéus, själv klädd i full biskopsskrud.

Han berättade att han själv kände en stor ambivalens som nyvigd biskop då han skulle börja använda dessa pråliga kläder.

– Men när jag började se färgprakten och det avvikande som återkommer över hela världen, då började jag få förståelse för det.

Prisa Gud

Nu ser han snarare biskopskläderna som något festligt och burleskt och välkomnar att det bland kyrkoledare runtom i världen inte råder någon enhetlighet, utan det spretar.

– Det är som ett nyårsfyrverkeri, konstaterade biskopen då han hyllade brokigheten och mångfalden i den samhörighet som kyrkan är.

Martin Modéus lyfte också ett varningens finger för att vi människor ska bli hänförda av kyrklig ståt, att den jordiska prakten enbart brinner för en kort tid, vilket också gäller dem som får ikläda sig en biskops klädnad

– Vår tid på jorden är kort, vår tid som ämbetsbärare är ännu kortare, konstaterade Martin Modéus.

Sedan poängterade han att syftet med att biskoparna pyntar upp sig är för att prisa Gud.

Busvisslingar och applåder

De båda biskoparna välkomnade han sedan med jubel, där Uppsala domkyrka snart fylldes av varma applåder spetsat med en busvissling och en spontan fanfar spelad på orgeln mitt i glädjeyran.

Såväl Erik Eckerdal, numera biskop i Visby stift, samt Marika Markovits, biskop i Linköpings stift, fick sedan med stolthet möta församlingens blickar efter att de avlagt sina biskopslöften. I veckan som kommer ska de även välkomnas i sina respektive stift och då påbörja sin tjänstgöring.

Gudstjänsten går att se i efterhand via Svenska kyrkans Youtubekanal.

---

Fakta: Biskopar

  • Svenska kyrkan är en episkopal kyrka som leds av en ärkebiskop och 13 biskopar.
  • De 13 biskoparna ansvarar för var sitt stift och de väljs fram via biskopsval.
  • I dag blir Erik Eckerdal och Marika Markovits vigda till biskopar.

---

Fler artiklar för dig