Nyheter

Turkiet får sin första nybyggda kyrka

Kristna flyktingar från Syrien är anledningen till att nya kyrkobyggnader behövs

För första gången i Turkiets hundraåriga historia har en ny kyrka byggts med myndigheternas godkännande. ”Det här gör oss stolta”.

Turkiet tillhör det område som kan räknas till kristendomens ursprungliga kärnområde, inte minst då flera av Nya Testamentets berättelser utspelas här då Jesus lära spreds efter hans död och uppståndelse. Länge var denna region också utpräglad kristen, innan muslimska arméer invaderade.

Historiska kyrkor finns det därför gott om. Men det är skralare med nybyggen. Sedan Turkiet bildades år 1923 har inte en enda ny kyrka byggts upp från grunden med myndigheternas godkännande. Så det är en stor nyhet att Turkiet nu ska få sin första officiella nybyggda kyrka.

Gör oss stolta

Det är en ortodox kyrkobyggnad med tillhörande kulturcenter som är på väg att se dagens ljus i metropolen Istanbul. President Tayyip Erdogan var med då den första stenen till kyrkbygget lades år 2019. Invigning väntas ske inom kort.

Sait Susin leder den stiftelse som ansvarar för kyrkan. Han förklarar att det i Turkiets historia visserligen byggts kyrkor i smyg, utan myndigheternas tillåtelse.

– Men det här är första gången som en kyrka officiellt byggs. Det här gör oss stolta, säger han, enligt Christian Post.

Kristna flyktingar

Den huvudsakliga anledningen till att den här kyrkan har fått tillstånd att byggas handlar om den stora flyktingströmmen från Syrien. Tusentals flyktingar är ortodoxt kristna och behovet av större kyrkobyggnader har varit påfallande.

Men parallellt med detta har Turkiets regering provocerat landets kristna minoritet genom att konfiskera ett antal kyrkobyggnader. På president Erdogans order har också en av landets mest prestigefyllda byggnader, Haga Sofia, gjorts om till en moské. Haga Sofia byggdes som en kyrka i det bysantinska riket, men gjordes om till en moské på 1400-talet. Under större delen av 1900-talet har byggnaden fungerat som ett museum.

---

Fakta: Turkiet

  • Turkiet bildades 1923 efter det ottomanska imperiets sönderfall.
  • Det nya landet hade då en tydlig muslimsk nationalistisk prägel, trots områdets förkristna historia.
  • Strax innan Turkiet bildades skedde en utrensning av flera kristna minoriteter, känt som Seyfo eller det armeniska folkmordet.
  • Trots detta folkmord har det alltid funnits kvar en liten kristen minoritet i landet.
  • I Istanbul huserar exempelvis patriark Bartolomeus, en av de viktigaste kyrkoledarna inom ortodox kristenhet.

---

Fler artiklar för dig