Nyheter

Att klämta, eller inte klämta - det är prästens fråga

Många italienare störs av kyrkklockornas klämtande. Flera präster har fått böta - och dämpa sin entusiasm.

Invånarna i stiftet Savona-Noli hoppas på lite mera lugn sedan biskopen beslutat att kyrkklockorna bara får ringa i 90 sekunder, och som mest i två minuter. Vill en glad kyrkoherde till exempel klämta för fotbollslaget Savonas senaste seger, måste han först om tillåtelse, enligt de nya riktlinjerna.

I Italien är det svårt att hitta en plats där man inte, åtminstone avlägset, kan höra kyrkklockornas klang. Ljudet är inte till glädje för alla, och genom åren har kyrkliga riktlinjer utfärdats, polisanmälningar lämnats in och präster hr åtalas och dömts för ”akustisk nedsmutsning”.

I januari förra året berättade Dagen om hur prästen Leonardo Guerri i Florens förlorade en seglivad tvist med omkring 500 familjer som klagat på att klockorna ringt 200 gånger om dygnet.

Efter ljudmätningar dömde miljökontoret till familjernas fördel och beslöt att fader Leonardo skulle betala motsvarande drygt 21 000 kronor i skadestånd. Dessutom begränsades klockringningen till dagtid, mellan kl 8 och 18, och enbart som en markering inför dagens gudstjänster.

– Efter alla dessa år kan vi äntligen återgå till en lugnare vardag, sa en lättad invånare vid tidpunkten.

Skadade hörseln

Betydligt mer, drygt 600 000 kronor, fick fader Stefano Queirolo i Genua böta 2008. Då hade tvisten med de boende dragit ut i 13 år och ljudet bedömts ha åsamkat en kvinna både nedsatt hörsel och ett kraftigt beskuret socialt liv.

Generellt anser de italienska domstolarna att klockringning i samband med söndagsgudstjänst och andra religiösa högtider är att betrakta som en skyddad form av uttryck för religion, skriver Crux Now. De har varit mer benägna att slå ner på klämtanden för att fira det lokala fotbollslaget eller starten på en församlingsfest.

Den senaste biskopen att stämma i bäcken är Calogero Marino i stiftet Savona-Noli i Ligurien.

Framöver, skriver Crux Now, får församlingarnas kyrkklockor inte ringa mer än som mest två minuter i samband med högtidliga gudstjänster, och inte så högt att ringningen blir ”en källa till störning”. Klockorna ska heller inte slå varje timme på dygnet, utan endast i samband med de traditionella bönerna på morgon, lunch och kväll. De får inte ringa före klockan 7.30 eller efter kockan 21 på vardagar, eller före klockan 9 och klockan 21 på söndagar och festdagar.

All annan klockringning måste godkännas av biskopen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig