Nyheter

Forskningen: Detta ger långsiktig lycka

En Harvard-studie som pågått i över 80 år slår fast att goda relationer är grunden

Sedan 1930-talet har forskare vid Harvards universitet undersökt vad som gör människor lyckliga. Pengar och social status fungerar inte för den som vill bibehålla lyckan på längre sikt – men en sak är vetenskapligt beprövat för välbefinnande: goda relationer.

Frågan om vad som egentligen ger lycka – långsiktigt – har sysselsatt forskarna under lång tid. Vad människor i allmänhet ofta har antagit vara lyckobringande, som mycket pengar, social status eller andra bekvämligheter, är inte alltid det som vinner i långa loppet. Det har två forskare vid Harvards universitet i USA noterat.

De två forskarna, Robert Waldinger och Marc Schulz, leder världens längsta studie på människors välbefinnande. Studien inleddes redan 1938 när över 400 män i Boston-området intervjuades om sin upplevelse av lycka. Därefter breddades den till att både inkludera män och kvinnor och studien har också följt upp hur barnen till deltagarna i den första enkäten mår.

Jagar efter fel saker

När svaren sammanställs står det klart att det som människor ofta jagar inte är det som väger tyngst.

”Framgång i livet mäts ofta i titlar, lön, och erkännande av prestationer. Men de som lyckas nå upp till några eller till och med alla önskade mål märker ofta att det känns ungefär likadant på andra sidan”, skriver forskarna

I stället är det en annan sak som ger människor välbefinnande på lång sikt och det kan sammanfattas under rubriken ”goda relationer”, rapporterar New York Post.

�����Det är den saken som kontinuerligt visar sin breda och uthålliga betydelse”, skriver Robert Waldinger och Marc Schulz.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig