Nyheter

17-årig Tobias Billström vände sig till påven - blev riksnyhet

Nuvarande utrikesministerns första presskonferensen handlade om ett brev till påven

Nuvarande utrikesministern Tobias Billström (M) har hållit många presskonferenser om politik. Men den allra första presskonferensen där han var huvudperson rörde något annat: ett brev till dåvarande påven Johannes Paulus II.

Vad gör man när ens skola behöver byggas om, men kommunpolitikerna inte vill bidra med pengar? Jo, man kan till exempel skriva till påven – åtminstone om skolan har grundats av en påve. Tobias Billström, som gick på Malmö Latinskola som ung, bestämde sig tillsammans med några kamrater för att försöka få Vatikanen att bidra med välbehövliga pengar till renovering av skolan.

Skolan grundades av påve Innocentius VII år 1406. Men år 1989 stängdes dess aula på grund av rasrisk.

Skickades via påvligt sändebud

Tobias Billström berättar i en artikel i Dagens Nyheter om händelsen 1991.

– Vi bad en latinlärare att skriva ett brev till den dåvarande påven Johannes Paulus II, som vi sedan skickade via det påvliga sändebudet i Köpenhamn. Efter ett halvår fick vi svar från Vatikanen. Brevet innehöll en check på 10 000 dollar (motsvarar drygt 100 000 kronor i dagens penningvärde).

När de fått det positiva svaret bestämde sig Tobias Billström för att hålla en presskonferens. Bidraget från Vatikanen räckte inte till renoveringen, men politikerna lät sig bevekas och sköt till de medel som behövdes för renoveringen. Hela historien blev en riksnyhet.

Mötte påven i Rom

I det nuvarande arbetet som utrikesminister är det inte främst påvekontakter Tobias Billström får frågor om – utan om Nato-processen. Han är den som är huvudansvarig för att föra denna process i hamn. Men historien om latinskolan och påven tog inte slut i och med brevet med donationen. På bloggen ”Malmöblickar” berättas om att den klass som tog initiativ till påvebrevet senare åkte till Rom på studieresa 1992 (här nämns dock inte utrikesministern). Klassen bad om och fick audiens hos påven, tillsammans med latinläraren lektor Carl Gustaf Undhagen. Påven höll ett tal, och lektorn tackade på latin. Som avslutning fick klassen motta en välsignelse.

---

Fakta: Utrikesminister sedan 2022

  • Tobias Billström är utrikesminister och riksdagsledamot sedan 2002, invald för Malmö kommuns valkrets.
  • Han har en masterexamen i filosofisk historia från Lunds universitet och Cambridge University, samt en fil kand i historia, statsvetenskap, modern internationell historia samt Öst- och centraleuropakunskap vid Lunds universitet.
  • Som utrikesminister är han ansvarig för områdena demokrati och mänskliga rättigheter, folkrätt och utrikes- och säkerhetspolitik.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig