Nyheter

Ny stadsdel runt Ryttargårdskyrkan får kommunalt ja

Detaljplan klubbad för lägenheter, bildningscenter samt student- och trygghetsboende intill kyrkan i Linköping

Ryttargårdskyrkan i Linköping säljer tomtmark intill kyrkan för att låta bygga drygt 300 lägenheter och skapa möjligheter till integration mellan olika grupper och generationer i samhället. Linköpings kommun har nu sagt ja till den detaljplan som är ett viktigt steg för att kunna göra den nya stadsdelen runt kyrkan till verklighet.

Nästa år hoppas församlingen, som är en del av Evangeliska frikyrkan (EFK), kunna börja bygga, och hösten 2025 hoppas man på första inflyttning – om allt går enligt planerna.

– Vi vill vara Jesu händer och fötter i Linköping, och vara med och betjäna vårt samhälle. Det här ser vi som ett tydligt diakonalt initiativ, säger Peter Nordlander, föreståndare och koordinator i församlingen.

Ryttargårdskyrkans medlemmar beslutade om byggplanerna redan för ett och ett halvt år sedan. Den 16 februari i år sa även politikerna i samhällsbyggnadsnämnden i Linköping ja till planerna på hur marken ska kunna användas.

Trygghetsboende och studenter

Drygt 240 av lägenheterna i området ska, om allt går i lås, byggas av ett privat fastighetsbolag som även förvärvar en del av marken. I detta ingår en huskropp med 35 lägenheter i form av ett trygghetsboende för ”70-plussare”, som fastighetsbolaget kommer att äga men där Ryttargårdskyrkan ska ansvara för själva innehållet i boendet.

Församlingen kommer utöver detta att i helt egen regi bygga 66 lägenheter som sitter ihop med kyrkan, och som omfattar studentboende, mångfalds- och omsorgsboende samt lokaler för ett bildningscenter. Dessutom är planen att bygga en förskola i anslutning till kyrkan med plats för 80 barn, vilket är dubbelt så många jämfört med i dag. Förskolan ska inte ska drivas i församlingens regi.

Jobba med integration

Angående bildningscentret pågår just nu samtal mellan Ryttargårdskyrkan samt studieförbundet Bilda och Liljeholmens folkhögskola om eventuella samverkansmöjligheter i lokalerna. Bildas verksamhet Gårdshuset i Linköping vänder sig till nysvenskar med olika praktiska utbildningar kring cykelverkstad, syarbete, matlagning med mera. Liljeholmens folkhögskola har en allmän kurs i staden.

– I kyrkan har vi redan ett språkkafé. Kanske kan vi samverkan med olika kurser hos de två andra aktörerna? Och kanske kan kyrkans volontärer vara en tillgång i anslutning till deras kursverksamhet. Vi spånar om en massa samverkansmöjligheter åt båda hållen just nu. säger Peter Nordlander.

Porträtt: Peter Nordlander, koordinator och tf föreståndare i Ryttargårdskyrkan, Linköping. EFK.

Diakonalt initiativ

Ryttargårdskyrkan hoppas att kontakter och utbyte även ska kunna skapas med de äldre och de studenter som bosätter sig i stadsdelen. Peter Nordlander talar om en mix av människor, där mötesplatser skapas. Det gäller även de som ska bo på kortare eller längre tid i mångfaldsboendet, när de exempelvis är på väg att ”slussas ut” eller har förverkat sitt vanliga hyreskontrakt.

– Det här är mycket mer ett diakonalt initiativ än ett ekonomiskt, säger han.

Viktigt steg på vägen

Ryttargårdskyrkans egna del i projektet omfattar investeringar på cirka 135 miljoner, som finansieras genom försäljning av tomtmarken och banklån. Hela projektet läggs i ett fastighetsbolag som är skilt från församlingen för att inte på något sätt äventyra Ryttargårdskyrkans ekonomi.

Grannar och andra intressenter har någon månad på sig att komma in med eventuella invändningar mot den godkända detaljplanen. Därefter måste såväl Ryttargårdskyrkan som det privata fastighetsbolaget även få bygglov från Linköpings kommun. Men detaljplanen är ett viktigt steg på vägen.

---

Fakta: Ryttargårdskyrkan Linköping

  • En av Evangeliska frikyrkans (EFK:s) två största församlingar, med cirka 900 medlemmar.
  • Församlingen möts grundläggande på tre sätt: i gudstjänsten, i mindre smågrupper och i praktiska servicegrupper (var tionde vecka).

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig