Inrikes

Våldtäktsmålet kan nå HD – beskrivs som ”allvarlig miss”

Hovrättsdomen friade mannen från våldtäkter mot en flicka i kyrkan - har utlöst massprotester.

Det så kallade ”snippamålet” – som handlar om våldtäkter som ska ha ägt rum i en kyrka – kan hamna på Högsta domstolens bord. För HD kan kärnfrågan om hur mycket domstolen ska anstränga sig för att förstå ett barn vara relevant.

Mannen dömdes för två fall av våldtäkt mot en tioårig flicka men friades sedan av Hovrätten för västra Sverige. Domstolen kunde inte tydligt definiera ordet snippa.

Protesterna mot domstolens beslut har varit massiva och krav på att domen överklagas hörs från flera håll.

– Det första steget är att åklagaren väljer att ta fallet till HD, vilket man nog väljer att göra säger Anna Kaldal, professor i processrätt vid Stockholms universitet och forskar inom bevisrätt och barnrätt.

TT: Hur troligt är det att HD tar upp fallet?

– Det är en knepig fråga eftersom HD:s uppgift inte är att bevisvärdera, det har två instanser redan gjort. Däremot kan HD ta upp ett fall som är principiellt viktigt och i detta fall skulle det kunna vara språkbruket.

TT: Har hovrätten gjort sitt bästa för att förstå?

– Jag tycker inte det. De har tittat i svenska ordboken men det finns så mycket mer man hade kunnat göra när det handlar om ett så etablerat uttryck. Hade det handlat om en bilmotor eller ett dataintrångsmål hade man troligen tagit in en expert.

– I detta fall hade man kunnat be åklagaren att förklara vad ordet snippa är. Man hade också kunnat hålla ytterligare förhör med flickan och kalla in exempelvis en barnpsykolog som är van vid hur barn använder ord.

TT: Anser du att HD bör ta upp fallet om det överklagas.

– Ja, det här är en allvarlig miss från hovrättens sida. Man borde ha ansträngt sig mer för att ta reda på vad flickan menade.

Fler artiklar för dig