Inrikes

Polisen får bakläxa för flyttad koranbränning

Polisen i Örebro gjorde fel när den bytte plats på högerextremisten Rasmus Paludans manifestation förra påsken. Förvaltningsrätten konstaterar att polisen inte hade befogenhet att ändra platsen, skriver Dagens Nyheter.

Under påskhelgen i fjol blev det upplopp på flera orter till följd av Rasmus Paludans planerade och genomförda koranbränningar. I ett försök att undvika sammanstötningar stoppade polisen i Örebro hans aviserade manifestation nära moskén i området Vivalla. I Sveaparken skulle det vara lättare att upprätthålla ordning och säkerhet, trodde den lokala polisledningen. Trots flytten uppstod våldsamma kravaller.

Förvaltningsrätten hänvisar i sin dom bland annat till att ett redan beslutat tillstånd inte får omprövas för att kringgå de regler som skyddar allmänna sammankomster.

Flera förvaltningsrätter runt om i landet har tidigare slagit ner på när polisen antingen har nekat Paludan tillstånd, eller gjort inskränkningar.

I februari beslutade polisen att helt förbjuda koranbränningar med hänvisning till säkerheten. Ärendet prövas fortfarande av förvaltningsdomstolen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig