Nyheter

Frankrike ska ta fram lag om dödshjälp

Landet ska även bygga ut den palliativa vården, enligt president Emmanuel Macron. Läkare motsätter sig eutanasi

Redan till slutet av sommaren ska den franska regeringen ha tagit fram ett lagförslag som låter landets medborgare få dödshjälp under vissa betingelser. Samtidigt kommer en plan tas fram för att förbättra vård i livets slutskede, sa president Emmanuel Macron på måndagen.

Presidenten uttalade sig efter ett möte med den medborgargrupp på 184 personer som under vintern diskuterat dödshjälp på regeringens uppdrag. Nyligen röstade gruppen med 76 procents majoritet för att låta införa någon form av dödshjälp till personer som förmår uttrycka sin vilja om saken, skriver The Guardian. Det handlar om att läkare antingen skriver ut ett dödligt medel som patienten tar, eller utför den aktiva handling, så som injicering av ett dödligt medel, som leder till döden.

Medborgargruppen ställde sig också bakom en rekommendation till regeringen att bygga ut och förbättra den palliativa vården i Frankrike, uppger till exempel Franceinfo.

Tioårsplan framåt

Efter måndagens möte med gruppen lovade president Emmanuel Macron också en ”tioårsplan” för vård i livets slutskede.

– Vårt system för att stödja människor i livets slutskede är illa anpassat till dagens krav, sa han, uppger The Guardian.

Enligt en lag infördes 2016 får läkare i Frankrike sederna, alltså söva ned, svårt sjuka patienter med stora smärtor till dess att döden inträder. De får också avsluta livsuppehållande åtgärder, liksom tillförsel av vätska och näring, och ge kraftfull smärtlindring.

Macron hade under sin omvalskampanj tidigare i år lovat att öppna debatten och antydde att han personligen är för legalisering av läkarassisterat självmord.

Det franska läkarförbundet l’Ordre dess Médecins förklarade i lördags att man är helt emot eutanasi och alltså kommer motsätta sig ett lagförslag som innebär att läkare skulle döda svårt sjuka patienter genom en injektion av ett dödligt medel. I det fall läkarassisterat självmord tillåts, så att läkare skriver ut ett dödligt medel som patienten själv intar, måste läkare ha möjligt att avstå från att delta i processen med hänvisning till sitt samvete.

---

Fakta: Dödshjälp i Europa

  • Assisterat självmord är tillåtet i Schweiz.
  • Eutanasi, där läkare utför en aktiv handling som leder till att patienten dör, är lagligt i Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Spanien.
  • I Portugal har presidenten två gånger lagt in sitt veto mot den lag om dödshjälp som röstats fram i parlamentet.
  • I Tyskland har författningsdomstolen uppmanat parlamentet att lagstifta om möjligheten till läkarassisterat självmord.
  • Också i Italien har läkarassisterat självmord fått författningsdomstolens stöd. Ett lagförslag antogs av parlamentet i höstas.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig