Nyheter

Präst: Hur ska äktenskap mellan människa och AI hanteras?

Väcker frågan om vad som är möjligt genom artificiell intelligens och varför kyrkorna måste ta detta på allvar

Varför ska man inte få gifta sig med en AI-robot? Den frågan väcks av prästen och AI-forskaren Oliver Li, som ser spännande framtidsutsikter men också varnar för att gå för fort fram.

I en artikel i Forskning och framsteg lyfter han frågan om äktenskap är möjligt mellan en människa och en AI-robot. Det förutsätter att roboten har känslor och kan besvara kärleken.

Än så länge finns inte någon robot som på ett mänskligt vis kan visa och besvara känslor. Men forskare tror att det är möjligt i en nära eller avlägsen framtid.

I dag tillåter inte lagen att en människa gifter sig med en AI-robot. Och i Svenska kyrkans kyrkoordning förutsätts att två parter som gifter sig är fysiska personer.

Tanken på att det skulle gå att framställa en robot med mänskliga känslor och tankar gör att det svindlar. Men frågeställningen går inte att skjuta ifrån sig för någon enda människa.

Kristenheten i Sverige står inför en jätteutmaning att ta tillvara det goda som AI-tekniken erbjuder för att kunna verka som kyrka i en ny tid.

Prästen Oliver Li ser möjligheter för kyrkorna och för mänskligheten i stort, men backar inte för de svåra filosofiska frågor som behöver få svar innan äktenskap mellan människor och AI-robotar kan bli verklighet.

Är det över huvud taget genomförbar för en människa och en AI-robot att ens utveckla en vänskap? Och hur skulle den relationen i så fall se ut? Hur fungerar den fria viljan i en sådan relation?

Än så länge är frågorna betydligt fler än svaren. Det enda som är säkert är att AI, eller artificiell intelligens som det också kallas, har kommit för att stanna antingen vi vill det eller ej.

Med högt tempo

Prästen Oliver Li avslutar sin text i Forskning och framsteg med en vädjan om att inte gå för fort fram, så att vi tappar kontroll över utvecklingen och hamnar i en återvändsgränd:

”Utvecklingen sker i hög fart och det är viktigt att vi inte äventyrar vår mänskliga värdighet. Risken finns att vi helt omedvetet övermannas av de enorma utmaningar som denna teknologi innebär”, skriver han.

---

Fakta: Artificiell intelligens, AI

  • Förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors naturliga intelligens.
  • Några exempel på områden där AI används är industrirobotar, självkörande bilar och drönare.
  • Tekniken utvecklas ständigt, men frågan är om en AI-robot kan bli precis som en människa med tankar och förmågor att uttrycka känslor.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig