Nyheter

Troende inom S vill ragga utflugna KD-väljare

Vill locka med en generösare syn på migration - trots att det inte är Socialdemokraternas huvudlinje

”Jag tror det finns ett vakuum och en potential att locka till sig de väljare som lämnat KD”, säger Jesper Eneroth, vice ordförande för Socialdemokrater för Tro och solidaritet.

De kristna väljare som tröttnat på Kristdemokraterna bör lockas över till Socialdemokraterna. Det menar Jesper Eneroth (S), vice ordförande i sidoförbundet Tro och solidaritet, ett förbund som samlar troende progressiva socialdemokrater från olika religiösa sammanhang.

– Jag tror det finns ett vakuum och en potential att locka till sig de väljare som lämnat KD, om vi som Socialdemokrater står upp för idén om allas lika värde och rättigheter, säger Jesper Eneroth, också känd som gruppledare för S på kyrkomötet, till Aktuellt i Politiken.

Aprilskämt inspirerar

Han berättar att inspiration hämtats från ett aprilskämt. Det var S-kvinnor som på skämt lanserade en avhopparjour för liberala kvinnor i högerkonservativa miljöer. Halvt på skämt och halvt på allvar leker nu Jesper Eneroth med tanken om en avhopparjour för desillusionerade kristdemokratiska väljare, inte minst efter de senaste turbulenta turerna med nyheter om en spritfest och anklagelser om sexuellt ofredande som fick partisekreterare Johan Ingerö att lämna.

”Konflikter inom KD sliter på många av deras trotjänare ute i landet samtidigt som opinionen sjunker”, fyller Tro och solidaritet på med då de berättar om sin plan på sitt Instagramkonto.

Migration ska locka

Analysen lyder att allt fler frikyrkliga har övergett KD och det är dem som S bör fånga in. Det som Tro och solidaritet ska kunna locka med är bland annat sin mjukare syn på migration som de tror går hem bland frikyrkliga som är missnöjda med KD:s nuvarande linje.

– Kyrkan har till exempel alltid arbetat med att stödja flyktingar, det finns till och med uttryckt i Bibeln men nu så har det plötsligt blivit konfliktfyllda frågor, säger Jesper Eneroth.

Muslimska inslag

Budskapet kan tyckas lite motsägelsefullt då även Socialdemokraterna skärpt sin migrationspolitik, men Jesper Eneroth förklarar att man är ett stort parti som tillåter en viss mångfald vilket gör att Tro och solidaritet kan avvika från huvudlinjen i vissa frågor.

Vad Tro och solidaritet inte går in på i sin väljarflirt med frikyrkliga som tidigare röstat KD är att de även måste vara beredda att inkludera ett muslimskt perspektiv. Kristdemokraterna har länge talat sig varma för en judekristen värdegrund. Inom Tro och solidaritet finns även muslimska inslag med på ett tydligare sätt. Exempelvis blir det tydligt om man går in på förbundets Instagramkonto just nu som ger rikligt med utrymme åt Ramadan.

---

Fakta: Tro och solidaritet

  • Tro och solidaritet är Socialdemokraternas sidoförbund för progressivt troende.
  • Förbundet startade som ett renodlat kristet initiativ under namnet Broderskapsrörelsen.
  • I och med att Sverige blivit alltmer mångreligiöst breddades dock arbetet och namnet ändrades till Tro och solidaritet.

---

Fler artiklar för dig