Nyheter

Hundra barn sätter upp deras nyskrivna musikal ”Växtvärk”

Svenska kyrkan i Umeå gör musik- och miljöprojekt för barn. “Sångerna ska fastna direkt och vara roliga för barnen att sjunga”

En ny barnmusikal med titeln Växtvärk har premiär i Umeå den 13 maj.

Den beskrivs som både ett musik- och miljöprojekt. Upprinnelsen är ett projekt i Umeå stadsförsamling där barnkörer berättar hur de tänker om miljö- och klimatfrågor som en del i Svenska kyrkans sätt att lyfta hållbarhetsfrågor.

Barn från sex år och uppåt ritade teckningar och några blev intervjuade. Med utgångspunkt från det materialet har pedagogen Therese Hamrén skrivit en berättelse om Myra, Björn och björken Betula. Den berör ämnen som nedskräpning, vänskap, död och förlåtelse.

I musikalen medverkar ett hundratal barn, musikalartister, skådespelare och musiker. Prästen och poeten Liza L Lundkvist har skrivit sångtexterna, och även musiken till några sånger. Den övriga musiken har kyrkomusiker Jonas Östlund tonsatt.

Jazziga toner

Musiken är varierad i tempo och känsla. Den innehåller ballader, upptempo-låtar och lite jazziga toner. Viktigast har varit att göra melodier som är enkla att sjunga.

– De ska fastna direkt och vara roliga för barnen att sjunga, säger Jonas Östlund i ett pressmeddelande. Och Therese Hamrén påpekar att det var viktigt att barnen skulle vara med i skapandet av musikalen. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i frågor som rör dem, anser hon.

Under föreställningarna medverkar även musiker, artister, skådespelare samt dramaelever från Kulturskolan.

Liza L Lundkvist berättar att musikalen innehåller både mysterium och förundran, men även förluster och skuldkänslor:

– Berättelsen börjar och slutar i förundran, men däremellan ryms svärtan, säger hon.

Fler artiklar för dig