Nyheter

Studie: Religioner som samarbetar är ovärderliga i kriser

Ny forskning visar att interreligiösa forum bidrar till att samhället fungerar bättre

Kan samverkan mellan olika religioner ha en positiv inverkan på det omgivande samhället? Ja, den slutsatsen går att dra av ny forskning vid Örebro universitet.

I många kommuner finns interreligiösa råd där företrädare för kyrkor, moskéer och liknande sammanhang, möts för att diskutera gemensamma frågor.

Att dessa mötesplatser betyder mycket för förståelsen mellan olika religiösa aktörer är lätt att förstå. Men att de också kan spela en viktig roll i samhällsbygget har inte kommit fram tidigare.

Statsvetaren Ann-Catrin Kristianssen har bland annat intervjuat politiker och företrädare för trossamfund. På platser där kyrkor och andra religiösa samfund möts och har respekt för varandra, blir det positiva ringar på vattnet.

– Dessa forum har visat sig särskilt användbara i krislägen när aktörer i samhället snabbt behöver nå varandra, exempelvis i samband med koranbränningarna, berättar hon i ett pressmeddelande.

Interreligiösa mötesplatser bidrar också till att öka förståelsen mellan olika grupper i samhället och de fungerar som brobyggare mellan medborgare och myndigheter, enligt Ann-Catrin Kristianssen.

En kommunal företrädare som hon intervjuat kopplar ihop förekomsten av ett fungerande interreligiöst nätverk till att just den kommunen inte drabbades av upplopp i samband med att Koranen brändes.

Och en politiker ser förekomsten av interreligiösa forum som en väg till en ”positiv, fredlig och förstående samhällsutveckling”.

Outnyttjad potential

Ann-Catrin Kristianssen ser studien som en del i en ökad förståelse för den potential som finns i mötet mellan trossamfund och offentlig verksamhet. Hon ser också utmaningar i trossamfundens relation med samhället runt omkring.

– Det finns en inbyggd utmaning i att det svenska samhället skiljer mellan den sekulära offentligheten i kommuner och stat – och religionen som är en privatsak, säger hon.

Hon kommer att fortsätta forska om tro och religionens roll i samhällsbygget. Och hennes nästa uppdrag blir att undersöka vilken betydelse interreligiösa forum har för de olika trossamfunden.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar