Nyheter

AI utformade Katolska kyrkans dokument

“Vi kan med säkerhet säga att det var effektivt för att sortera data och hitta nyckelord”

När den asiatiska delen av Katolska kyrkan skulle sammanfatta sina tankar kring den synodala vägen användes artificiell intelligens (AI). Därmed kortades arbetet ned från timmar till minuter.

Påve Franciskus har kallat till en biskopssynod i oktober på temat ”synodalitet” (medvandring), sammanfattad i orden gemenskap, delaktighet och mission. Just nu håller kyrkan på att analysera åsikterna från världens katoliker och tidigare i år samlades deltagare från 29 asiatiska länder i Bangkok för att sammanfatta sina synpunkter.

Det som, enligt Vatican News, gjorde mötet i Thailands huvudstad speciellt var att AI användes för att ta fram ett slutdokument.

Katolska tidningen The Pillar beskriver mer i detalj hur Ai implementerades i arbetet. Till att börja med klargör tidningen att AI inte användes för att generera hela texten utan enbart för att analysera och sammanfatta förslagen som hade inkommit.

Matade in svar i digitalt formulär

Clarence Devadass, präst i Malaysia, berättar att processen inleddes med att deltagarna samlades i smågrupper för att diskutera svar på sedan tidigare utskickade frågor. Samlingarna avslutades med att grupperna använde sig av ett digitalt formulär där de skrev ned sina tankar.

– Utifrån de mottagna uppgifterna matades svaren in i en AI-programvara, säger Clarence Devadass till The Pillar.

Därefter användes olika kommandon, exempelvis ”Markera gemensamma teman i svaret nedan” eller ”Vilka svar är bara specifika för en viss grupp?”.

En kollega till Clarence Devadass, Nigel Barrett, berättar att ett annat kommando som användes var ”Vilka är de viktigaste prioriteringarna baserat på datauppgifterna?”.

– När informationen hade analyserats gick vi igenom uppgifterna en gång till, som individer, för att se om den AI-genererade informationen var korrekt, säger han.

Människor dubbelkollade resultatet

Det sistnämnda – att deltagarna inte enbart förlitade sig på AI för det slutgiltiga dokumentet – är enligt Clarence Devadass viktigt.

– Vi kan med säkerhet säga att det var effektivt för att sortera data och hitta nyckelord, men det måste övervakas av mänskliga förmågor för att säkerställa att data exakt återspeglar stämningen i rummet, säger han.

– Det som skulle ha tagit ett par timmar att göra gjordes på ett par minuter. Men för att säkerställa integriteten hos svaren kontrollerades de senare igen av medlemmarna i beredningskommittén mot rådata.

Slutdokument från Bangkok skickades efter mötet vidare till den asiatiska biskopskonferensen som godkände den slutgiltiga versionen. Det är bland annat detta dokument ligger till grund för diskussionerna på biskopssynoden i oktober.

Fler artiklar för dig