Nyheter

Kyrkor attackeras och bränns ned i indisk delstat

Kristna ledare i den indiska delstaten använder ordet pogrom för att beskriva attackerna

Våldsamheter med etniska och religiösa förtecken har blossat upp i den indiska delstaten Manipur. Uppemot 50 personer ska ha dödats och kyrkor ska systematiskt ha satts i brand.

Manipur är en av Indiens mindre delstater, belägen i landets nordöstra del. Här har nu våldsamma oroligheter blossat upp med flera döda som följd, flera siffor är i svang men många medier uppger att det rör sig om cirka 50 dödsoffer.

I grunden rör det sig om etniska motsättningar, men de följer också längs med religiösa skiljelinjer. Å ena sidan finns folkgruppen Meitei där den stora majoriteten är hinduer, sedan finns det flera stamfolk, bland annat folkgruppen Naga där de flesta är kristna.

Bråket dem emellan började i onsdags efter ett gräl om mark och juridiska rättigheter. Det hela urartade i rena upplopp. Förutom att många människor dödats har mobben också gett sig på religiösa byggnader och flera kyrkor har satts i brand under oroligheterna.

Kyrkor attackeras

“Kyrkor blir systematiskt attackerade och bränns ned till marken i Manipur. Det här är det teologiska seminariet i Imphal”, skriver Ashok Swain, fredsforskare vid Uppsala universitet, på twitter där han också lägger ut en filmklipp från branden.

I en annan tweet varnar Ashok Swain att oroligheterna i Manipur kan sprida sig till omkringliggande regioner, exempelvis till delstaten Nagaland där 80 procent av befolkningen är kristna. I det här fallet visar han upp en film på en kyrka som står i brand.

En pogrom

Christianity Today uppger att 25 kyrkor ska bränts ned till marken, men även här varierar uppgifterna, bland annat eftersom internet inte fungerar i regionen efter att våldsamheterna startat. Tusentals människor ska också ha tvingats att fly från sina hem.

Kristna ledare i regionen använder nu ordet pogrom för att beskriva situationen och menar att motsättningarna eldats upp av hindunationalister. De menar att beviset för att oroligheterna handlar om religion, inte om etnicitet, är att de kyrkor som systematiskt attackeras är de som tillhör kristna från folkgruppen Meitei, där den stora majoriteten alltså är hinduer.

- I den här pogromen bränner hinduiska Meitei inte bara ned kyrkor från olika stamfolk, utan riktar in sig på dem som tillhör kristna i samma folkgrupp som dem, säger Ngaineilam Haokip, akademiker från Manipur till Christian Post.

Uppmaningar till lugn

Den katolske ärkebiskopen Peter Machado säger att det under en lång tid pågått trakasserier mot kristna i Manipur och berättar för Vatican News att många jesuitpräster har tvingats fly undan våldet.

- Det visar på det allvar och den fara som finns när människor utsätts för att de utövar sin tro, säger han.

Kristna ledare i delstaten uppmanar nu till lugn och vädjar till regeringen att ingripa för att få igång en dialog för att få ett slut på oroligheterna.

---

Fakta: Manipur

  • Manipur är en av Indiens minsta delstater med cirka 3 miljoner invånare.
  • Delstaten ligger i landets nordvästra hörn, tillsammans med flera mindre delstater.
  • I den här delen av Indien finns relativt många kristna, i Manipur är kristendom och hinduism de största religionerna och är ungefär jämnstora.

---

Fler artiklar för dig