Nyheter

Från backpacker till generalsekreterare på Diakonia

“Att det är motvind innebär också att det är hotfullt”, säger Mattias Brunander om Diakonias arbete

Nu står det klart att Mattias Brunander blir ny generalsekreterare för Diakonia. Till Dagen berättar han om hur det internationella intresset såddes i barndomens baptistkyrka, samt förklarar hur Diakonia i dag jobbar med ”motvindsfrågor” där de utmanar mäktiga intressen.

Efter en turbulent tid i Diakonia klev han in som tillförordnad generalsekreterare. Nu står det klart att Mattias Brunander också blir en permanent lösning, då hans namn läggs fram inför det stundande årsmötet.

– Det känns väldigt bra. Jag känner mig hedrad, stolt, glad och utmanad så klart. För det här är ett stort ansvar, säger Mattias Brunander till Dagen.

Började i kyrkan

När han får möjlighet att presentera sig själv börjar han med hur han en gång i tiden, år 2001, började jobba på Diakonias regionkontor i El Salvador. Sedan dess har han haft flera roller i organisationen, både ute i fält i Asien och Latinamerika, men också i olika chefspositioner på kontoret hemma i Sverige.

Backar vi bandet ytterligare så berättar Mattias Brunander att det som från början fick upp hans ögon för omvärlden var engagemanget i familjen och den baptistkyrka han växte upp i.

– Både jag och min syster fick vårt internationella intresse därifrån och vi sökte oss senare båda ut i världen. Hon åkte till Honduras på ett utbytesår medan jag själv gav mig ut och reste på egen hand.

Mattias Brunander, generalsekreterare på Diakonia

Indien lockade

Det började som ryggsäcksturist, eller backpacker, i Asien där det framför allt var Indien som lockade. Men Mattias Brunander reste också och hälsade på sin syster i Latinamerika och träffade där också sin nuvarande fru som är från Argentina.

Så hjärtat klappar för många platser på denna jord, både där Diakonia har verksamhet och där man inte arbetar som organisation.

Vad är fokus nu för Diakonia?

– Att fortsätta framåt med våra fokusområden demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är stora motvindsfrågor i världen, så det är bara att kämpa på.

Du radar upp storord, men vad gör ni exempelvis för demokratin?

– Det gäller att stötta de aktörer lokalt som verkligen kämpar. Det gäller att identifiera dem, bygga relation till dem och vara en bra allierad till dem, både politiskt och finansiellt, säger Mattias Brunander.

– Att det är motvind innebär också att det är hotfullt då de utmanar mäktiga intressen. Demokrati innebär att fördela makt, vilket kan vara riskfyllt.

Så ditt jobb är att utmana mäktiga intressen?

– Ja, vi förmedlar verkligen inte bara pengar utan är själva en aktör med en egen röst. Vi har små team som jobbar på landkontor och vår personal är ofta utsatta.

Ett annat viktigt arbete handlar om att se över Diakonias finansiering. Dagen har tidigare skrivit om att 87 procent av intäkterna kommer från olika statliga stöd, samt att vi har en ny regering som övergett enprocentsmålet, vilket på sikt kan få konsekvenser för civilsamhällets biståndsaktörer.

– Så vi skulle behöva diversifiera våra inkomster. Det är också en viktig prioritering.

Den turbulensen som fanns i Diakonia och som ledde till att den tidigare generalsekreteraren lämnade, är den över nu?

– Det är inget som man känner av i alla fall på kontoret. Men det pågår också en utvärdering om det som hände. Den rapporten blir färdig i juni, så det gäller att ta hand om det för att avsluta processen.

---

Fakta: Diakonia

  • Diakonia är en biståndsorganisation med de två samfunden Equmeniakyrkan och Svenska alliansmissionen som huvudmän.
  • Diakonia har funnits sedan 1966 och arbetar i dag i ett 30-tal länder med flera hundra olika lokala partners.
  • Ny generalsekreterare är Mattias Brunander.

---

Fler artiklar för dig