Nyheter

Allt fler amerikaner återvänder till kyrkan efter pandemin

Ny studie visar att många föredrar att fira gudstjänst i kyrkan - samtidigt väljer allt färre digitala gudstjänster

I USA väljer allt fler att gå på gudstjänst i kyrkan i stället för att stanna hemma och följa det som händer digitalt. Detta enligt en färsk rapport om kyrksamheten efter pandemin.

Amerikanska bibelsällskapet har intervjuat 2 761 vuxna amerikaner om deras kyrkliga vanor och jämfört med hur det såg ut 2021 och 2022. Slutsatsen blir att det antal som väljer att gå på gudstjänst i kyrkorna ökar för tredje året i rad.

I den senaste undersökningen, som genomfördes i januari i år, uppger 67 procent av de som svarat att de besöker gudstjänster i kyrkorna. Motsvarande siffra för år 2021 var 38 procent och 56 procent förra året.

Och den grupp där ökningen visar sig tydligast är generation X, alltså personer som vuxit upp efter millennieskiftet och är födda mellan 1995 och 2012 eller 1997 och 2009.

I den gruppen uppgav 52 procent av de som föddes efter 1997 att de föredrar att gå på gudstjänst i kyrkan. Siffran gäller 2022 och den har i årets undersökning skjutit i höjden och hamnar på 72 procent, rapporterar Christian Post.

Stadig minskning

Samtidigt som allt fler amerikaner väljer att besöka fysiska gudstjänster i kyrkan, där de kan dela upplevelsen och gemenskapen med andra, har antalet amerikaner som föredrar att fira gudstjänster digitalt, minskat stadigt under samma treårsperiod.

År 2021 uppgav knappt hälften - eller 45 procent - att de ofta väljer digitala gudstjänster hellre än att gå till kyrkan. Den siffran sjönk till 30 procent 2022 och i den nya mätningen, som alltså gäller 2023, landar den på 21 procent.

Några förklaringar till att dessa kristna amerikaner väljer de digitala sändningarna är att “det passar mitt schema bäst”, “större frihet och bekvämlighet hemma” samt “ett mer effektivt sätt att ha kontakt med Gud”.

Som jämförelse kan nämnas att 60 procent bland äldre personer säger att de firar gudstjänster i kyrkan 2023. Antalet äldre, med vilket menas födda före 1946, som föredrar digitala gudstjänster uppgår till 25 procent.

Undersökningen som har titeln State of the Bible USA, genomfördes i samtliga 50 delstater mellan den 5 och 30 januari i år.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar