Nyheter

Pingstpastor: De sa till mig att jag inte fick predika mer

”Det finns en norm inom Pingst som säger att män är ledare, men inte kvinnor.” Uttalandet är från 2013 från en av författarna till en uppmärksammad jämställdhetsrapport. Nu har 10 år gått och frågan är hur det ser ut i pingströrelsen i dag.

Trots att de formella hindren för kvinnligt ledarskap försvann i mitten av 1990-talet, visar rapporten att en kultur lever vidare som gör det svårt för kvinnor att ha ledande roller.

– Det var som att det satt i ryggraden på både kvinnor och män, att de främsta ledarna ska vara män, säger pingstpastorn Anethe Carlsson som tillsammans med Jenny Bergh tog fram rapporten på uppdrag av Pingst Ung.

När Anethe Carlsson i början av 2000-talet fick anställning i en större pingstförsamling fick hon själv uppleva hur hon särbehandlades som kvinna.

– På sommaren någon gång predikade jag på en gudstjänst och då blev jag tillsammans med de andra predikanterna inkallad till församlingsledningen. De sa till mig att det inte blir fler gånger och då frågade jag om jag hade sagt något fel. Jag fick aldrig något svar och förstod att det handlade om den här principiella frågan om kvinnor som predikar och leder.

I det en tvådelad serie tittar Frikyrkopodden närmare på kvinnligt ledarskap inom pingströrelsen, historiskt och i dag. Du får utöver Anethe Carlsson också höra rörelsens första kvinnliga äldste, Britt Sandberg, pingstpastorn Linnea Sennehed och kyrkohistorikern Gunilla Nyberg Oskarsson.

Lyssna på Frikyrkopodden

---

Fakta: Kvinnligt ledarskap inom Pingst

  • Lewi Pethrus konstaterar tidigt att kvinnan kan vara evangelist och undervisa de nyfrälsta, men menade att hennes uppgift inte kunde likställas med mannens.
  • Det dröjer till slutet av 1970-talet innan saker börjar förändras i den svenska pingströrelsen. 1976 tillsätter Cityförsamlingen i Stockholm kvinnor i sin styrelse och 1979 släpper Wasti Feldt-Johansson boken ”Kvinnan i frikyrkan”. Wasti Feldt-Johansson blir året efter rörelsens första kvinnliga föreståndare.
  • Under 1980-talet fylls Dagens debattsidor med argument för och emot kvinnligt ledarskap. 1988 blir Britt Sandberg, tillsammans med Barbro Bertilsson, de första kvinnorna att få tjäna som äldste.
  • 1992 tas nästa steg när pingströrelsens evangelister samlas till Jönköpingsveckan där frågan diskuteras öppet. Den avgörande pusselbiten för pingströrelsens omsvängning i frågan kommer sedan på Predikantveckan 1994 där man både historiskt och teologiskt behandlar frågan.

---

Fler artiklar för dig