Nyheter

Ortodoxa kyrkan i Ukraina flyttar julfirande

Vill markera ytterligare avståndstagande från rysk-ortodoxa kyrkan i Moskva

En stor del av Ukrainas ortodoxa befolkning kommer framöver att fira jul den 25 december i stället för den 7 januari. Beslutet är ytterligare ett steg i försöken att distansera sig från Ryssland.

Det är Ortodoxa kyrkan i Ukraina – ofta förkortat OKU – som har fattat beslut om att flytta firandet av flera religiösa högtider, däribland julen, för att markera mot Ukrainsk-ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) – ofta förkortat UOK(-MP).

Andra högtider som påverkas är Guds moders beskydd, Nikolausdagen samt Trettondedag jul. Däremot kommer inte firandet av påsk och pingst att flyttas.

Förändringarna innebär, enligt Kiev Post, att OKU:s kalender blir densamma som för de ortodoxa kyrkorna i Grekland, Bulgarien och Rumänien. Trion följer den så kallade reviderade, eller nya julianska kalendern, som skapades i början av 1900-talet som en kompromiss mellan den gregorianska och julianska kalendern.

13 dagars skillnad

Majoriteten katolska och protestantiska kyrkor följer den gregorianska kalendern medan ortodoxa kyrkor generellt följer den julianska kalendern, som ligger 13 dagar efter den gregorianska kalendern.

Beslutet att flytta de religiösa högtiderna fattades av biskopskonferensen i Ukraina den 24 maj. Men för att förändringen ska träda i kraft krävs också ett beslut på biskopssynoden den 27 juli. Detta är enligt Kiev Post ”förväntat”.

---

Fakta: Ortodoxa kyrkor i Ukraina

  • Ukrainsk-ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) – ofta förkortat UOK(-MP) – var fram till 2019 den enda, av hela ortodoxa kyrkogemenskapen, erkända kyrkan i Ukraina. Kyrkan grundades av Konstantinopel år 988 och ställdes under Moskvas patriarkat 1686.
  • I samband med Sovjetunionens fall skedde en organisationsförändring som innebar att ett ukrainskt exarkat (stift) inom Moskvas patriarkat blev en autonom kyrka inom detsamma.
  • Sedan 2014 leds kyrkan av metropolit Onufry. Under lång tid har kyrkan haft sitt säte i Petjerskaklostret.
  • Efter krigsutbrottet 2022 förklarade sig kyrkan självständig från patriark Kirill och Moskva, något som dock inte har accepterats fullt ut. Trots distanserandet från Moskva har ukrainska myndigheter anklagat kyrkan för att vara en del av den ryska propagandan. Enligt officiell statistik från i oktober 2022 hade kyrkan 9 107 församlingar.
  • Ortodoxa kyrkan i Ukraina – ofta förkortat OKU – grundades 2019, då flera ortodoxa kyrkor i landet gick samman. Den leds sedan dess av metropolit Jepifani. Kyrkan är erkänd av Konstantinopels ekumeniska patriarkat, däremot inte av Moskvapatriarkatet. Enligt officiell statistik från i oktober 2022 hade kyrkan 5 194 församlingar.

---

Fler artiklar för dig