Nyheter

Hård kritik mot stödet till våldsutsatta trossamfund

De samfund som behöver pengarna bäst blir utan menar Statskontoret

Statskontoret riktar skarp kritik mot den modell som används för att ge medel till samfund som behöver stärka sin säkerhet. – Det är oerhört allvarligt, säger ansvarig minister Jakob Forssmed (KD) som lovar se över hur pengarna används och de kriterier som gäller.

Tanken bakom stödet var att trossamfund som är utsatta för hot, hat och våld skulle kunna öka sin säkerhet. Den modell som använts när samfund söker bidrag till ökad säkerhet har hittills varit ”först till kvarn”. Men detta har medfört att pengarna inte går till dem som behöver dem bäst, menar Statskontoret som ger Kammarkollegiet hård kritik, rapporterar Sveriges radio Ekot.

”Inte objektivt”

Dessutom sker utdelningen inte på ett ”objektivt och förutsägbart sätt”, menar Statskontoret. Ansvarig minister, socialminister Jakob Forssmed (KD) säger att han ser allvarligt på kritiken.

”Det är oerhört viktigt att skydda yttrandefrihet, trosfrihet och religionsfrihet. Om då stödet mot hat, hot och våld inte fungerar som det är tänkt, ja då är det oerhört allvarligt”, säger han till Ekot.

Stödet för att öka säkerheten gäller inte bara trossamfund, utan också organisationer som värnar yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Med nuvarande modell för stöd blir det tyvärr så att de organisationer som är mest utsatta inte får ta del av stödet, menar Statskontoret.

”Behöver ändras”

”Det är en allvarlig kritik och detta bör ändras. Stödet bör i större utsträckning gå till de mest utsatta, det behöver vi ändra”, säger Jakob Forssmed.

Ekot rapporterar att man sökt Kammarkollegiet för en kommentar, men där har man inte velat kommentera innan man studerat rapporten närmare.


Fler artiklar för dig