Nyheter

Majoritet av unga fransmän tror på Gud

De unga tror på Gud och ett liv efter döden men få går regelbundet i kyrkan

Bland unga i Frankrike tror en majoritet på Gud, men bara runt en tredjedel betecknar sig som kristna. Samtidigt rapporteras om att gruppen unga som låter döpa sig blir allt större.

Franska katolska tidningen La Croix rapporterar om en undersökning gjord av institutet Odoxa, ”Religions, croyance et espérance; l´ etat dess lieux” (2022). Här framkommer det att en majoritet av de unga mellan 18 och 24 år i landet har en tro på Gud (59 procent). Med ett lite större åldersspann, 25-34, säger 62 procent att de tror på Gud. Men bara runt 30 procent av unga under 25 år definierar sig som kristna.

74 procent av de äldre är kristna

Bland äldre fransmän var det betydligt fler som definierade sig som kristna enligt Odoxas undersökning: här sa sig 74 procent av befolkningen vara kristen. Man bör dock notera att Odoxa inte skilde mellan katoliker, protestanter eller ortodoxt kristna, gruppen kristna omfattar alla kategorierna.

Något förvånande är det kanske att gruppen unga tenderar att tro mer på ett liv efter döden än de äldre grupperna i undersökningen. 53 procent av de unga under 25 år tror på en fortsättning efter döden.

När tidningen La Croix själv gjorde en undersökning år 2018 i samarbete med OpinionWay, var resultatet lite annorlunda: då sa sig 41 procent av de unga mellan 18 och 30 vara katoliker. I den undersökningen framkom också att tron på Gud ökat i den unga gruppen: år 2016 trodde 46 procent av unga mellan 18 och 30 på Gud, år 2018 hade gruppen ökat till 52 procent.

Fler unga blir döpta

Ökar gör också andelen unga som vill döpa sig, konstaterar den franska biskopskonferensen i en undersökning som de gjort. Bland gruppen som döptes i påskas i år, 5 463 personer, var hela 33 procent unga mellan 18 och 25. År 2019 var motsvarande grupp 23 procent av de döpta.

När det gäller att gå på gudstjänster är de unga i Frankrike inte så flitiga. Runt 7 procent av de unga som definierar sig som katoliker går till kyrkan varje vecka enligt en undersökning gjord av L´institut catholique de Paris. Lade Croix jämför här med unga katoliker i Storbritannien, som är mer benägna att gå till mässan – här är siffran 17 procent.

---

Fakta: Övervägande katolskt land

  • Frankrike är ett övervägande katolskt land. Den näst största religionen är islam. Runt en tredjedel av befolkningen säger sig sakna religiös tillhörighet.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig