Nyheter

Nationaldagsbön på över 150 platser i Sverige

På Gotland ber kristna från olika samfund i Almedalen, för tredje året i rad

1 av 5
På minst 151 platser samlas kristna på tisdag för att be för Sverige och för samhällsutvecklingen. I Visby hålls nationaldagsbönen på scenen i Almedalen.
– Det är fint att få vara på en plats i det offentliga rummet som så ofta används av politiker och makthavare av olika slag, säger Eva Barck, regional samordnare för Gotland.

Antalet bönesamlingar som hålls är fortfarande inte uppe i det antal som rådde före pandemin – exempelvis bad man 2016 på 215 orter i 166 kommuner. Ändå har Eva Barck, som ingår i Sverigebönens arbetsutskott, en känsla av att en del samlingar i dag sker i större ekumenisk samverkan.

– Men det ser väldigt olika ut runt om i landet. På några platser är det mindre enskilda grupper som ses, eller församlingar som bjuder in, gemensamt eller var och en för sig, säger hon.

Eva Barck, Sverigebönen.

En del bönemöten sker utomhus. I Göteborg samlas man i Brunnsparken för att sedan under bön gå till Götaplatsen. I Stockholm utgår en bönevandring genom innerstaden från Mynttorget i Gamla stan, vilken avslutas med nationaldagsbön i Klara kyrka.

Ber på scenen i Almedalen

I Visby möts man – vid tjänlig väderlek – för tredje året i rad på scenen i Almedalen, där civilsamhället och politiker strålar samman för politikerveckan mellan den 27 juni och 1 juli.

Redan i januari preliminärbokade Eva Barck scenen för samlingen med förebedjare. Det var ett klokt drag.

– Det visade sig att kommunen var intresserad av att boka samma tid och dag. Men vi hann före, säger hon.

Nationaldagsbön 2023. Almedalen, Visby.

Gruppen kommer att be för de sju olika samhällsområdena som Sverigebönen har på sitt hjärta (se faktarutan). I Visby lägger man till vården, som är en kritisk fråga regionalt. I år tillkommer dessutom Region Gotlands beslut om att inte ge bidrag till verksamheter där det kan förekomma konfessionella inslag.

– Det är ett väldigt tråkigt och konstigt beslut, och något som vi kommer att lyfta fram i bön, säger Eva Barck.

Ny ledningsstruktur

Sverigebönen ändrade sin ledningsstruktur tidigare i år, och utgör nu ett nätverk av regionala samordnare och personer som ansvarar för de huvudsakliga böneämnena.

– Det har fungerat bra. Vi har ett digitalt stormöte varje månad för alla samordnare då vi tar upp det som hänt regionalt, följer upp och mobiliserar bön, säger Eva Barck, som är en av tre personer i arbetsutskottet.

Nationaldagsbönen brukar inte ha något särskilt tema. Men på hemsidan uppmärksammar Sverigebönen att det i år är 500 år sedan Gustav Vasa kröntes till kung över Sverige och Sverige blev en självständig stat. År 1523 började också den första svenska Bibeln att översättas till svenska på Gustav Vasas uppdrag, berättar nätverket på sin hemsida.

– Det vi ber om är att Guds ord får fortsätta att vara en grund i församlingarna och i byggandet av nationen. Tidigare har det varit självklart, men i dag går tidsandan åt ett annat håll, och då är det viktigt att som Guds folk stå stadigt för Guds ord, säger Eva Barck.

Nationaldagsbön 2023.

---

Fakta: Bön på nationaldagen

  • Anordnas sedan 2005 av församlingar runt om i landet på nationaldagen, på initiativ av nätverket Sverigebönen.
  • Hålls i år på 151 platser i 119 av landets 290 kommuner, enligt Sverigebönens lista.
  • Uppmanar människor att be för sju områden, så kallade samhällspelare: Guds församling, politiker och myndigheter, familjen, medier, utbildning, näringsliv och arbetsplatser, kultur- och idrottsvärlden.

---

Fler artiklar för dig