Nyheter

Skolministern: Kan bli mindre peng till friskolor

Friskolor bör få lägre ersättning per elev, skolpeng, än kommunala. Det säger skolminister Lotta Edholm (L) i Ekots lördagsintervju.

Friskolor som håller låg kvalitet bör, enligt ministern, kunna tvångsförvaltas.

Det kommer att blir väldigt stora förändringar för friskolorna framöver, enligt Edholm. Flera utredningar är på gång, bland annat en om en nationell skolpengsnorm.

Den utredningen ska ta fram förslag hur de kommunala skolorna ska kompenseras för att de har ett större ansvar än friskolorna. De måste till exempel ta emot elever som gått på en friskola som lägger ner sin verksamhet.

Jag föreställer mig att kommunerna kommer att ha en högre skolpeng per elev än vad friskolorna har, säger Lotta Edholm i intervjun.

Nya friskolor ska inte kunna plocka ut vinst de första åren. Friskolor som håller låg kvalitet ska inte heller kunna ta ut vinst. Möjligheten att snabbare avsätta ledningen för en friskola och tvångsförvalta den ska också utredas.

Vi ser en total omprövning av borgerliga partiers, och inte minst liberalernas, syn på friskolesektorn, säger hon.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar