Nyheter

Allt om EFK-rapporten och debatten kring synd, bibelsyn och hbtq-frågor

Allt om EFK-rapporten och debatten kring synd, bibelsyn och hbtq-frågor

Datum och länkar till olika inlägg och nyheter i debatten kring rapporten från Evangeliska frikyrkans arbetsgrupp om samkönade relationer.

13 maj: EFK släpper sin slutrapport kring samkönade relationer vid EFK:s representantskapsmöte på Hjälmargården utanför Örebro och ger församlingarna rådet att välkomna homosexuella som medlemmar. EFK-ledarna kommenterar. Dagen snappar upp blandade reaktioner omedelbart.

15 maj: Svenska evangeliska alliansen tycker rapporten har slagsida progressiv hållning och att EFK har tagit tydligt steg bort från klassisk frikyrklighet.

16 maj: Dagen på ledarplats: Klarar EFK att hålla ihop i hbtq-frågorna?

Världen idag på ledarplats: Oväntat liberal EFK-rapport kan komma att spräcka samfundet

19 maj: Lars Enarson i bönerörelsen Norden 7:14 kallar EFK-rapporten för ”ren villfarelse”.

21 maj: Konferensen ”Jesus älskar HBTQ” för pingstkarismatiskt kristna i Immanuelskyrkan i Stockholm.

22 maj: Stefan Swärd: HBTQ-frågan är egentligen enkel.

24 maj: Niclas Öjebrandt, Björn Cedersjö, Jonatan Arenius: Inte ens alla inom evangelikal tradition tänker på samma sätt om samkönade relationer.

30 maj: Argumenten bakom rapporten: Synd handlar inte enbart om människans felaktiga handlingar.

1 juni och 3 juni: Stefan Swärd gör genomgång av rapporten kapitel för kapitel på sin blogg. Del 1. Del 2.

1 juni: Per Ewert: EFK är en båt som en båt där två grupper försöker ro åt var sitt håll.

7 juni: Antje Jackelén: Sektvarning att sätta ”liberal” i motsatts till ”bibeltrogen”.

11 juni: Dagen på ledarplats: Nog går det ett svärd genom kristenheten.

14 Juni: Svenska evangeliska alliansen kommenterar förra ärkebiskopen om bibeltrohet.

EFK:s styrelse skriver till rörelsen. Oroar sig för att tidningsrubriker och tolkningar av rapporten skapar en del missförstånd och obefogad oro.

15 juni: Världen i dag-ledare: Enhet och renhet kan inte spelas ut mot varandra.

17 juni: Per-Axel Sverker: Stott skulle aldrig godkänna teologin i EFK-rapporten.

28 juni: Morgan Lundell: Att åsiktskonvertera varandra med tvång leder ändå inte till enighet.

Pingstledaren Daniel Alm får frågor på Nyhemskonferensen i ämnet.

24 juni: Seminarium på Torpkonferensen om rapporten.

1 juli: David Davage och Daniel Råsberg: EFK-rapporten är inte en partsinlaga i en polariserad debatt.

5 juli: Per-Axel Sverker igen: Budskapets integritet måste bevaras vid kontextualisering.

6 juli: Starkare reaktioner än förväntat på EFK:s hbtq-rapport. Mikael Tellbe och församlingsledare.

Uppdaterat:

20 juli: 51 EFK-ledare: inser EFK vad rapporten öppnar för?


Fler artiklar för dig