Nyheter

Bengt Malmgren: Valven i Stora Tuna kyrka fick tanken och anden att lyfta

Ett besök i Borlängekyrkan fick Bengt Malmgren i katolska domkyrkoförsamlingen att tänka på hur vi kristna är kallade att föra ut både frid och ”Andens eld” i världen.

Bengt Malmgren passar ofta på att besöka Svenska kyrkans sommaröppna kyrkor och stiftsgårdar tillsammans med sin hustru. En söndag nyligen njöt han av lugnet och rymden under valven i Stora Tuna kyrka, strax utanför Borlänge.

– Där blir man andligt stämd, och jag mindes en dikt som lästes upp vid ett Oasmöte i Göteborg för länge sedan, säger Bengt Malmgren, som återger dikten med egna ord: ”Lugn och frid råder i katedralen. Larmet från gatan tränger inte in – tack, gode Gud! Friden och lugnet orkar inte ut – hjälp, gode Gud!”

För Bengt Malmgren stämde orden väl överens med kyrkans läsningar för dagen i fråga, där Paulus i Romarbrevet skriver om hur ”Andens sinne är liv och frid”.

– Det är ju två saker som den helige Ande hjälper oss med: att vara öppna för friden och Anden i katedralen, och att bära ut både friden och Andens eld i världens larm och vidare till människorna.

Fler artiklar för dig