Nyheter

Biörn Fjärstedt: När solen gick upp fick tillvaron ett förklarat sken över sig

Biörn Fjärstedt, biskop emeritus i Visby stift, minns en naturupplevelse från Indien som gjort ett starkt intryck på honom.

Mellan 1967 och 1976, långt innan han på 1990-talet blev biskop, var Biörn Fjärstedt utskickad från Svenska kyrkan till staden Madurai i Indien för att undervisa blivande präster vid ett teologiskt seminarium. Under en av somrarna som missionär drog han ut i de sydindiska bergens vilda natur.

– Jag bodde i en stuga som jag hade fått låna av en skogvaktare där. I gryningen – just under de sekunder då solen gick upp – var det som att tillvaron plötsligt fick ett förklarat sken över sig, för att använda en biblisk term.

Biörn Fjärstedt beskriver naturupplevelsen som ”ett andligt möte med den yttersta verkligheten”.

– Många västerlänningar är ju så rationalistiska att de egentligen inte tror på någonting mer än den verklighet som de vanligen kan se. Men i andra delar av världen räknar man med att den bortomliggande verkligheten ibland kan röja sig och att man då kan se vad som finns bortom slöjan, säger biskopen emeritus.

Fler artiklar för dig