Nyheter

Obesiktigad hiss i kyrka kan sätta församling i ekonomisk knipa

“Det här är ingen utgift vi har budgeterat för, det kommer därför att direkt beröra vår verksamhet”, säger Mattias Mohlin.

Tureholmskyrkan i Hässleholm riskerar att få betala 105 000 kronor i böter för att de missat att besiktiga sin hiss. Ordförande Mattias Mohlin säger till Dagen att det är en stor summa för en verksamhet som till stor del bekostas av frivilliga gåvor.

Det är en hiss som används väldigt sällan och finns till för att människor med funktionshinder ska kunna nå källarvåningen. Nu riskerar denna hiss att ställa till det ekonomiskt för Tureholmskyrkan, Equmeniakyrkans församling i Hässleholm som består av ungefär 200 medlemmar. Efter att det uppdagats att hissen varit obesiktigad under några års tid riskerar församlingen ett ekonomiskt straff som kan landa på 105 000 kronor, något som Kristianstadsbladet var först att rapportera om.

– Det här är en hiss som ska besiktigas med några års mellanrum och när det gjordes senaste gången fick den en anmärkning, säger Mattias Mohlin till Dagen.

Fungerande hiss

Anmärkningen handlade om ett trasigt nödljus, ett problem som snart kunde åtgärdas. Hissen har hela tiden fungerat som den ska, men problemet är alltså att den skulle ha ombesiktigats, vilket uppdagades vid en oanmäld inspektion.

Mattias Mohlin kan själv inte säga var det brustit, om de från församlingens sida missat något meddelande från kommunen eller om det var helt upp till dem själva att få till en besiktning.

– Vi känner inte till proceduren, säger han.

Som ordförande för en församling lägger han till att det inte alltid är så lätt att hålla koll på alla regelverk i en verksamhet som till stor del drivs av ideella krafter.

Kommer få böta

Nu riskerar församlingen alltså att få 105 000 kronor i böter för sin miss, även om det är en summa som troligtvis kommer att skrivas ner. I slutänden är det ett politiskt beslut som ska tas av Hässleholms miljö – och stadsbyggnadsnämnd.

Församlingen har redan via ett brev fått ge sitt perspektiv med hopp om att kunna få ned bötesbeloppet.

Vad kan det här få för konsekvenser för er?

– Det här är ingen utgift som vi har budgeterat för, utan det kommer därför att direkt beröra vår verksamhet, säger Mattias Mohlin.

Han förklarar att församlingen främst får sin inkomst via gåvor, och det är via den vägen man troligtvis måste betala bötesbeloppet.

Och hur många är villiga att offra pengar för en hiss?

– Nej, det kanske inte den roligaste anledningen. Det här är jobbigt och onödiga pengar som vi hellre vill lägga på verksamhet.

Mattias Mohlin, ordförande i Tureholmskyrkan i Hässleholm, bredvid hissen som nu skapar problem för församlingen.

Kan innebära fara

Henry Åhs är samhällsbyggnadsjurist i Hässleholms kommun.

Hur allvarligt är det här med hissen?

– Det kan vara väldigt allvarligt, och därför ska ombesiktningar göras inom ett återkommande tidsintervall. Allvaret är att du inte vet vilka brister som finns om du inte har kontrollerat hissen. Det kan vara fara för människors liv och hälsa, men det kan du först veta när du genomfört besiktningen.

Henry Åhs berättar att det här är en fråga som prövats juridiskt i Högsta domstolen, där det också finns en tydlighet vad som gäller om man inte åtgärdar fel som finns med hissar. I plan- och byggförordningen finns också en standardiserad summa vad gäller själva bötesbeloppet.

Frågan om hur mycket församlingen ska betala för sitt misstag har redan varit uppe i arbetsutskottets sammanträde, där ett underlag tagits fram inför att politikerna i slutet av augusti ska fatta beslut i ärendet. Förslaget är att Tureholmskyrkan ska få bötesbeloppet nedskrivet till en fjärdedel, det vill säga 26 500 kronor.

---

Fakta: Missar med hissar

  • Kristianstadsbladet har rapporterat om flera fall där man i Hässleholms kommun missat att besiktiga hissar.
  • Ett av fallen rör Tureholmskyrkan, vilket den här artikeln handlar om.
  • Flera hissägare i kommunen riskerar nu böter på upp till 105 000 kronor.

---

Fler artiklar för dig