Inrikes

Terrorhotnivån mot Sverige höjs från nivå 3 till 4

Terrorhotnivån i Sverige kommer att höjas från 3 till 4, meddelade Säkerhetspolisen under en presskonferens på torsdagen. Det är första gången sedan 2016 som nivån höjs.


Säpo har beslutat att höja terrorhotnivån från 3 till 4 på den femgradiga skalan, säger Säpochefen Charlotte von Essen. Koranbränningarna den senaste tiden har försämrat säkerhetsläget.

– Vi befinner oss i ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige, och att detta hot kommer att bestå under en längre tid, säger von Essen.

En fyra på skalan innebär att sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är hög. Det ska finnas ett konkret hot mot Sverige.

Det har under året skett en successiv försämring av hotbilden mot Sverige, fortsätter hon, och nämner att Sverige gått från att vara ett legitimt till ett prioriterat mål.

– Beslutet att höja terrorhotnivån är inte föranledd av en enskild händelse, och det vill jag understryka, säger Charlotte von Essen.

---

Fakta: Säpos terrorhotnivåer

Hotnivån består av fem steg:

1. Inget hot. Inget hot har identifierats.

2. Lågt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är låg.

3. Förhöjt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är förhöjd.

4. Högt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är hög. Hotnivå fyra kräver att det ska finnas ett konkret hot mot Sverige.

5. Mycket högt. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är mycket hög. Krävs att ett konkret hot ska vara nära förestående eller överhängande. Denna nivå har hittills inte använts.

Beslutet om terrorhotnivån i Sverige fattas av säkerhetspolischefen. I dag ligger terrorhotnivån på en trea på den femgradiga skalan.

Källa: Säpo

---

Fler artiklar för dig