Nyheter

Hon får nyckelroll i Lutherska världsförbundet

”Jag vill jobba med ungdomars möjligheter att påverka”, säger Veronica Pålsson som är ny ledamot i Rådet

Två nordiska representanter fick viktiga poster när Lutherska världsförbundet (LVF) höll generalförsamling i Kraków.
– Det känns väldigt fint och roligt, säger en av dem, svenska prästen Veronica Pålsson, till Dagen om att få en plats i Rådet.

Temat för generalförsamlingen var ”En kropp – en ande – ett hopp”. Under en vecka möttes delegater från kyrkor som sammanlagt samlar 77 miljoner medlemmar inom den lutherska traditionen runt om i världen.

Generalförsamlingen hålls vart sjätte år, och i år var alltså Polen värdland. Årets tema var hämtat från Efesierbrevet 4:3-4: ”Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp.”

Besökte Auschwitz

Under veckan antar generalförsamlingen ett antal resolutioner. I år fanns judisk-kristna relationer som ett tema, och generalförsamlingen gjorde bland annat ett studiebesök på minnesplatsen för förintelselägret Auschwitz. Andra frågor som varit heta på dagordningen gäller bland annat den akuta klimatkrisen och vägar till en gemensam luthersk fredsteologi.

Man väljer också president och representanter till Rådet under mötet. Rådet består av 48 ledamöter och kan sägas vara LVF:s styrelse. I år fick två nordiska representanter viktiga roller: danske biskopen Henrik Stubkjaer som valdes till president, och Veronica Pålsson som valdes till ny ledamot i Rådet.

Brinner för ungdomsfrågor

– Det känns jättekul att ha blivit invald i Rådet. Det är hedersamt att både få representera Svenska kyrkan och hela LVF:s ungdomsrörelse, säger Veronica Pålsson.

– Jag ser mycket fram emot detta.

En fråga brinner hon särskilt för: ungdomars representation och ungdomars plats inom LVF. Veronica Pålsson har ett långt engagemang inom LVF, där hon arbetat just med ungdomsfrågor inom nätverket Young Reformers.

– Det finns ett kvotsystem, där man säger att representationen av ungdomar ska vara 20 procent. Man är bra på att hålla detta på vissa nivåer, men inte på alla.

– Jag vill också arbeta med kyrkans roll i de stora samhällsfrågorna, och att man fortsatt ska vara en stark röst i till exempel klimatfrågan. Kyrkans röst behövs här. På ungdomsmötet var frågan uppe och man anser att det är en väldigt viktig fråga.

Arbetar i Oslo

Veronica Pålsson är svenska, men arbetar nu i utlandskyrkan i Oslo. Hon är också ledamot av kyrkostyrelsens internationella råd.

Henrik Stubkjaer är teolog och stiftsdirektor i Viborg.

– Min vision för LVF är att vi ska få ökad kraft av att arbeta tillsammans som en gemenskap som strävar efter att omsätta kristen tro i handling genom utvecklings- och humanitärt arbete, opinionsbildning, delat vittnesbörd och dialog, säger han.

---

Fakta: Bildades 1947

  • Lutherska världsförbundet bildades i Lund 1947 och har i dag 140 medlemskyrkor fördelade på 79 länder.

---

Fler artiklar för dig