Nyheter

Italien kan förbjuda surrogatmödraskap i andra länder

Skulle göra det straffbart att skaffa barn genom surrogatmödrar, även i länder där det är tillåtet

I juli godkände det italienska underhuset ett lagförslag som fått landets samkönade familjer att gå i taket. Lagen, som nu ska prövas i senaten, skulle förbjuda italienare att skaffa barn genom surrogatmödrar utomlands.

Det handlar om ett tillägg till 2004 års lag om assisterad befruktning, vilket skulle göra ”brottet surrogatmödraskap [ …] straffbart även när det begås på utländskt territorium av en italiensk medborgare”. Straffskalan: fängelse i som mest två år och böter på mellan 600 000 och 1 miljon euro.

Även om de flesta italienska par som skaffar barn genom surrogatmödrar är heterosexuella, skriver BBC, är det landets hbtq-grupper som protesterat mest högljutt mot förslaget.

Samkönade par i Italien får varken gifta sig, adoptera barn eller skaffa barn genom insemination på ett lagligt sätt. Däremot är det i praktiken möjligt att skaffa barn genom en surrogatmoder utomlands, i ett land som tillåter detta, och sedan få barnet registrerat som sitt eget genom italienska myndigheter.

Detta kan nu få ett slut, genom ett initiativ från Italiens nationalkonservativa regeringsparti, Italiens bröder.

– Det hela är oacceptabelt. Kvinnors kroppar reduceras till föremål som hyrs ut i nio månader för att göra ett barn, vilket sedan slits ifrån dem för att överlämnas till kunderna, säger Carolina Varchi, den parlamentsledamoten som tagit fram lagförslaget, till BBC.

Svårare med folkbokföring

Det har redan blivit svårare att få barn som tillkommit genom surrogatmödraskap registrerade i det italienska folkbokförningssystemet.

Dessutom har regeringen börjat kräva att bara den biologiska förälder i ett samkönat par ska kunna anges som förälder.

Det har bland annat lett till att statsåklagaren i staden Padova krävt att 33 födelsebevis för barn till lesbiska föräldrapar ska ogiltigförklaras – något som innebär att den vuxna som inte fött barnet mister alla juridiska rättigheter i relation till barnet.

– Det är en mardröm för både föräldrarna och barnen, säger juridikprofessor Angelo Schillaci vid Roms Sapienza-universitet, till The Guardian.

– Den andra föräldern i paret kan inte göra någonting, från att ta barnet till läkare eller hämta från skolan, utan en fullmakt från den juridiska föräldern.

Surrogatmödraskap är förbjudet också i Sverige, och en del ofrivilligt barnlösa anlitar en surrogatmoder utomlands. Men utländska surrogatavtal som reglerar vårdnaden för barnet är inte giltiga i Sverige och frågan om föräldraskap och vårdnad om barnet måste utredas i varje enskilt fall, visar det kunskapsstöd som finns för dessa situationer.

Fler artiklar för dig