Nyheter

Årets kyrkomöte har inletts

104 motioner har kommit in då Svenska kyrkans högsta beslutande organ återigen samlas

Ärkebiskop Martin Modéus varnade i sitt öppningstal för att peka ut etniska eller religiösa grupper för problemen med gängkriminalitet.

Varje höst strålar Svenska kyrkans förtroendevalda samman i Uppsala för att fatta beslut om kyrkans framtid. Kyrkomötet inleddes traditionsenligt med en högtidlig gudstjänst i domkyrkan, där ordförande Karin Perers mellan böner och psalmer svingade klubban och förklarade årets kyrkomöte öppnat. Samma Karin Perers som alltså bara några tidigare var med och såg till att rädda kvar Centerpartiet i kyrkopolitiken under partiets stämma.

Peka inte ut syndabockar

På kyrkomötets öppningsgudstjänst tog sedan ärkebiskop Martin Modéus till orda och höll ett öppningstal i den ekande domkyrkan, där han visade sin förtjusning över ordet förtroendevald då han talade sig varm för kyrkans demokratiska form.

– Den processen är resultatet av det bästa styrelseskick vår värld känner, demokratin. Det är en ära att få verka tillsammans i denna fina demokratiska kyrka.

I sitt tal ville ärkebiskopen också peka på vikten av att bygga på stabil grund i dessa oroliga tider där gängvåldet sprider sig över samhället. Martin Modéus hade ett tydligt budskap och det var att inte peka ut enskilda grupper för de problem som vi ser just nu, utan att låta individ vara individ.

– Kyrkan måste stå stark i motståndet att skylla samhällets problem på människor med en viss etnicitet och religion. Vi vet genom historien hur syndabocksmentalitet använts förklaringsväg. Det är en farlig väg, sa Martin Modéus.

Inledande arbete

Kyrkomötet hålls i två olika sessioner där den inledande omgången till stora delar sker bakom stängda dörrar. De närmaste dagarna kommer de 13 olika invalda nomineringsgrupperna få möjlighet att prata ihop sig om de förslag som kommit in, samt även träffas i de olika utskotten för att diskutera ihop sig och hitta lämpliga allianser. På agendan finns såväl de förslag som kyrkostyrelsen vill driva igenom liksom 104 motioner som inkommit.

Den 20 november påbörjas sedan kyrkomötets andra session där debatt och beslut sker inför öppen ridå.

Förra året hettade det till extra då flera grupper drev på för att präster som inte kan tänka sig att viga samkönade par skulle avkragas. Frågan är återigen uppe till debatt, med en motion från Fria liberaler i Svenska kyrkan som föreslår att ”kyrkomötet uttalar en önskan att på sikt ska alla präster i Svenska kyrkan vilja viga samkönade par”.

En annan debatt som ser ut att bli en repris på tidigare beslut handlar om att SD-ledamöter lagt ett förslag på att Svenska kyrkan ska framföra en ursäkt till de judiska samfunden för beslutet att driva på för en utredning om Israel gör sig skyldig till apartheid.

Andra frågor som kommer att debatteras är att kyrkostyrelsen tänker sänka sina anslag till Act Svenska kyrkans arbete, material för att nå ut till konfirmandföräldrar, möjliggöra för flera konfessionella friskolor samt lyfta fram kyrkans skogsbruk.

---

Fakta: Kyrkomötet

  • Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.
  • Kyrkomötet träffas varje höst under två sessioner.
  • I ett första skede sker samtal bakom lyckta dörrar, medan den andra sessionen sker öppet, med debatt och beslut.

---

Fler artiklar för dig