Nyheter

Färre kristna bland amerikaner med asiatiskt ursprung

Sedan 2012 har den kristna tron bland amerikaner med asiatisk bakgrund minskat med åtta procent.
På samma gång har människor som inte bekänner sig till något särskilt, så kallade ”nones” stigit från 26 till 32 procent. Det visar en ny undersökning från Pew Research.

Pew Research undersöker attityder och trosuppfattningar bland människor i hela världen, och har nu tittat närmare på den asiat-amerikanska gruppen. Denna grupp har ursprung i bland annat Kina, Filippinerna, Japan och Vietnam.

Går tillbaka

Och det kristna tappet verkar gälla brett över det kyrkliga spektrat. Protestanter utgör nu 16 procent av den asiat-amerikanska befolkningen, jämfört med 22 procent för 11 år sedan. Den evangeliska delen av de protestantiska kristna har också minskat från 13 till 10 procent. Katolikerna har backat från 19 till 17 procent, framgår av undersökningen.

– Även om vi inte vet vad siffrorna kommer visa om tio år, borde den här informationen få pastorer, föräldrar och ledare att stanna upp och be, säger Gabriel Catanus, ledare på Fullers teologiska seminarium till Christianity Today.

Fler ”nones”

Bland de sex etniska grupper som Pew undersökt, framgår att filippinier och koreanska amerikaner är mest benägna att identifiera sig som kristna. De flesta amerikaner med filippinskt ursprung är katoliker, medan de med koreanskt ursprung i stor utsträckning är evangeliska kristna.

En ökande andel asiat-amerikaner bekänner sig inte till någon tro alls, så kallade ”nones”. Men trots detta uppger 18 procent av dessa ändå att de känner sig nära tron, på grund av sin familjebakgrund och kulturen de växte upp i.

---

Fakta: Pew Research Center

  • Pew Research Center är en amerikansk tankesmedja baserad i Washington, DC.
  • De ger regelbundet ut rapporter och undersökningar om bland annat religiös tillhörighet, värderingar, attityder och trender i samhället.
  • Tankesmedjan är obunden.

---

Fler artiklar för dig