Nyheter

Dagen tar bort kommentarsfunktion

För få har kommenterat och kommentarerna har inte förhöjt läsupplevelsen

Under flera års tid har det varit möjligt att kommentera artiklar på Dagen.se. Men från och med den 1 november försvinner kommentarsfunktionen.
– Vill man diskutera någon av våra texter föreslår jag att man delar texten i till exempel sociala medier och skapar möjlighet för samtal på det sättet, säger Dagens chefredaktör Felicia Ferreira.

Efter ett längre uppehåll återinförde Dagen sommaren 2021 möjligheten för läsare att kommentera artiklar på Dagen.se. Det som krävdes för att kommentera var ett konto på tjänsten Ifrågasätt samt inloggning med Bank-ID. Förhoppningen var att kommentarsfunktionen skulle bidra till engagemang och ett fortsatt samtal kring Dagens nyheter, där många olika människor och röster kunde delta.

– Vår erfarenhet är dessvärre att det inte blev så. I stället blev det en relativt liten grupp av läsare som kommenterar frekvent och tyvärr bidrar sällan kommentarerna till en förhöjd läsupplevelse utan tvärtom, säger Felicia Ferreira.

Homogen grupp som kommenterar

Dagens chefredaktör berättar att många läsare också har hört av sig och uttryckt frustration över att kommentarerna ofta drar ner läsupplevelsen på Dagen.se.

– Jag konstaterar dessutom att majoriteten av den lilla grupp som kommenterar är en ganska homogen grupp och i de samtal vi vill bidra till önskar vi en mångfald av röster, säger hon.

– Vill man diskutera någon av våra texter föreslår jag att man delar texten i till exempel sociala medier och skapar möjlighet för samtal på det sättet.

Hon tillägger att det även fortsättningsvis kommer vara möjligt att kommentera vissa av Dagens artiklar på Dagens Facebooksida.

Innan Dagen började använda Ifrågasätt för drygt två sedan testades flera andra kommentarsfunktioner. Men även då gjordes bedömningen att kommentarerna inte bidrog till konstruktiva diskussioner och att möjligheten att kommentera artiklar därför skulle tas bort.

Fler artiklar för dig