Nyheter

MP vill samla in data om religiös tillhörighet för att motverka rasism

“Vårt mål är att rycka upp rasismen med rötterna och förpassa den helt till historien”

Inför MP:s kongress har partistyrelsen tagit fram ett nytt antirasistiskt program som bland annat innebär en önskan om att samla in uppgifter om svenskars etnicitet och religionstillhörighet. Partistyrelsen sätter också ned foten tydligt i skolfrågan, då de vill se ett totalförbud av konfessionella friskolor.

Mycket av uppmärksamheten inför MP:s stundande kongress har handlat om vem som ska bli partiets nästa manlige språkrör, där bland annat prästen Magnus P Wåhlin är en av dem som utmanar den föreslagna kandidaten Daniel Helldén.

Men partiet samlas också för att klubba igenom vilken politik de vill bedriva, bland annat lägger partistyrelsen fram ett nytt antirasistiskt handlingsprogram samt även ett program för ny utbildningspolitik. I bägge fallen berör det troende människor, fast på lite olika sätt.

Religion och rasism

”Vårt mål är att rycka upp rasismen med rötterna och förpassa den helt till historien”, skriver Miljöpartiet då de presenterar sitt förslag till ny antirasistisk politik.

Ett sätt att göra det är att samla in mer data, för att på så sätt komma åt problem som rör diskriminering på rasistisk grund. Därför vill Miljöpartiet att Statistiska centralbyrån, SCB, ska få i uppdrag att samla in kunskap om svenskars etnicitet och religion, så kallad jämlikhetsdata.

Förslaget har tidigare lagts fram av enskilda miljöpartister i riksdagen, men då mötts av häftig kritik då det ansetts olämpligt att staten ska börja föra statistik baserat på folks utseende och trosföreställningar.

I MP:s antirasistiska handlingsprogram står det därför att insamlingen ska ske på ett sakligt och respektfullt sätt.

Rasistisk historia

Statistiken som de hoppas få in ska sedan användas för att motverka rasism och diskriminering, exempelvis vid anställningar och lönesättning.

Det är en lång rad förslag som Miljöpartiet presenterar då de vill klubba igenom sitt antirasistiska handlingsprogram, bland annat hoppas de kunna ändra grundlagen för att kunna förbjuda rasistiska organisationer, de vill kriminalisera förnekandet av Förintelsen och andra folkmord, samt ser även en återgång till permanenta uppehållstillstånd som en del av ett helhetspaket mot rasism.

Miljöpartiets partiledning föreslår också att bolag och offentliga verksamheter ska ”gå igenom sin koloniala och rasistiska historia för att undersöka dess påverkan på nuvarande verksamhet”. Exempelvis föreslår de att man kan tillsätta sanningskommissioner för nationella minoriteter.

Förbjud konfessionella friskolor

I sitt utbildningspolitiska program som också läggs fram till kongressen är Miljöpartiet mycket tydliga med att de vill förbjuda konfessionella friskolor, även om de själva använder begreppet religiösa friskolor.

”För Miljöpartiet är det en självklarhet att inget barn i någon svensk skola ska utsättas för direkt eller indirekt tvång att delta i en religiös aktivitet”, skriver partiet i sitt förslag till ny utbildningspolitik.

”Lika självklart är att all undervisning ska vara helt fri från religiös påverkan och att barns och elevers religionsfrihet respekteras. Vi vill därför förbjuda religiösa friskolor.”

Frågan om konfessionella friskolor splittrar numera såväl regeringsunderlag som opposition. MP:s krav på förbud ligger i linje med vad även S och V önskar, medan Centerpartiet är varma anhängare av det fria skolvalet och även då konfessionella friskolor.

Liberalerna som har sina landsdagar parallellt med MP:s kongress har också markerat tydligt mot konfessionella friskolor och vill att de fasas ut nästa mandatperiod. Mot sig i regeringen har de främst regeringskollegan KD som är skolformens främsta försvarare.

---

Fakta: MP:s kongress

  • Miljöpartiet har sin kongress mellan 17–19 november i Örebro.
  • På agendan finns att välja ett nytt manligt språkrör, samt ta ställning till ny politik.
  • Kongressen är partiets högsta beslutande organ.

---

Fler artiklar för dig