Utrikes

Uråldrigt krucifix hittades med metalldetektor

Krucifixet är daterat till tidig medeltid

Strax före jul fick danska Museum Østjylland en tidig klapp. Någon hade hittat ett litet krucifix med hjälp av metalldetektor i leran vid Allelev i östra delen av Midtjylland.

Krucifixet är daterat till tidig medeltid, i Norden omkring 1100-talet, och därmed ungefär lika gammalt som Danmarks äldsta krucifix "Det gyldne krucifiks", tillverkat mellan 1050–1100.

Enligt museet är Jesus tidstypiskt framställd som segerviss, sturskt blickande mot betraktaren. Senare på medeltiden framställs Jesus som lidande på korset, med hängande huvud.

Det rör sig om ett relikkors, med baksidan ihålig för att bevara en relik. Men baksidan, och eventuell relik, har inte återfunnits.

Fler artiklar för dig