Nyheter

Biståndet till Palestina återupptas

Fokus på att motverka extremism, islamism och antisemitism

Det långsiktiga utvecklingsbiståndet till Palestina återtas, efter att regeringen pausat det under fem månader. Från och med torsdagen får Sida förmedla 660 miljoner kronor till Palestina fram till slutet av 2027.

Efter Hamas terrorattack i Israel den 7 oktober förra året tryckte regeringen på pausknappen för allt utvecklingsbistånd till Palestina. Sida fick i uppdrag att se till att inga pengar gått till organisationer som stöttat Hamas eller andra terrororganisationer, vilket resulterade i två rapporter. Det humanitära biståndet påverkades inte.

Nu släpps medlen till Palestina på igen, genom en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika 2024–2027. Här ingår även Palestina, dit Gaza, Västbanken och östra Jerusalem räknas.

Strategin gäller från och med den 21 mars i år, till och med 31 december 2027, och omfattar totalt 2,22 miljarder kronor för Sida. Av dessa får som mest 660 miljoner kronor användas för bilateralt bistånd till Palestina.

Begränsa antalet samarbetspartners

”Antalet samarbetspartners ska vara begränsat. Stödet ska framför allt gå genom väletablerade aktörer, exempelvis civilsamhällesorganisationer, multilaterala organisationer och internationella utvecklingsbanker”, skriver regeringen om biståndet till Palestina i strategin, och tillägger att vidareförmedling av bistånd i flera led ”ska tillämpas restriktivt”.

Den bilaterala verksamheten i Palestina ska ha som övergripande inriktning att ”motverka extremism, islamism och antisemitism samt bidra till en fredlig utveckling genom att främja de långsiktiga förutsättningarna för en framförhandlad tvåstatslösning i enlighet med folkrätten”, står det vidare. Andra fokusområden ska vara ekonomisk utveckling, ökad sysselsättning och förbättrad infrastruktur, då detta anses bidra till minska fattigdom.

Dessutom ska biståndet stärka tillgången till hälso- och sjukvård, till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och prioritera arbetet mot barnäktenskap.

Fler artiklar för dig