Nyheter

Kristna profilerna: Därför är tidningen Dagen viktig för Sverige

Ledare, politiker, skribenter och tv-profiler ger sin syn på tidningen Dagen i utmanande tider.

Tidningen Dagen kommer att få ett minskat statligt mediestöd. Många stöttar tidningen och 24 profiler från olika håll inom kristenheten berättar om varför de läser tidningen och tycker att den ska finnas kvar.

Sebastian Stakset, artist och evangelist

– Dagen är för mig en dyrbar tidning som jag uppskattar, och jag känner personligen många av dem som jobbar där.

–Det är en bra sak att Sverige har en tidning som Dagen, och det vill jag att vi ska fortsätta att ha. Så jag uppmanar alla som känner i sitt hjärta att de vill vara med och bidra och hjälpa Dagen att få vara kvar som tidning att stötta. Vi kan sammanfatta det så här: Prenumerera på Dagen! Läs!

Sångaren och evangelisten Sebastian Stakset.

Elise Lindqvist, “Ängeln på Malmskillnadsgatan”, arbetar ideellt genom Klara kyrka i Stockholm

Elise Lindqvist älskar papperstidningen.

– Jag gillar att hålla i pappret, det digitala är inte min favorit. Jag blir ofta bestört över alla de tråkigheter som händer i världen. Samtidigt är det nyttigt att bli medveten, både om det positiva och det negativa. Som kristna får vi inte avskärma oss.

– Jag trivs med tidningen Dagen för att den fyller en funktion som kristen röst i samhället, och för att den förmedlar nyheter på kristen grund.

– Jag vill inte bli av med Dagen, och skulle sluta läsa den bara om jag inte längre hade råd att prenumerera.

Andreas Nielsen, pastor och föreståndare för Hillsong, krönikör i Dagen

– Min farfar var pastor och Dagen fanns i hemmet under hela min uppväxt. Jag är prenumerant och läser regelbundet, mest digitalt.

– Det skulle bli tomt utan Dagen, bland annat utifrån det syfte som tidningen hade när den grundades: att ge röst åt grupper och händelser som sekulära medier inte uppmärksammar.

– För mig är Dagen som bäst när tidningen hittar en vinkel som andra inte vill, vågar eller kan lyfta inom viktiga områden som familjen, människans omistliga värde genom hela livet, och utsatta grupper.

– Något annat jag uppskattar är när Dagen ger kunskap och kontext i frågor som rör kyrka, tro och samhälle, och på sätt ”utbildar” beslutsfattare och samhällsledare med skrala förkunskaper om kristen tro. Det vore en stor förlust om Dagen inte stod för den typen av bevakning.

Andreas Nielsen, krönikör

Doreen Månsson, programledare och tv-producent

– Jag är intresserad av ekumenik, så jag följer Dagen på sociala medier och går in och läser vissa artiklar.

– “Back in the days” var inte Dagen en tidning som jag skulle läst, men den har ju steppat upp och blivit bredare. Bara för att man har ett kristet perspektiv får man inte vara tondöv, eller förenkla samtiden och det som händer i samhället. För att vara relevant måste man vara med i matchen och våga delta i samhällsdebatten,vilket Dagen verkar vilja.

– Det som är skönt med en kristen tidning som Dagen är att man kan läsa om tro utan exotifiering och med vinkeln att tro bygger upp människor. I Sverige är ofta vinkeln kritisk när det gäller religion och det är en uppförsbacke som man behöver ta avstamp ifrån så att man är inkluderande och skapar både förtroende och nyfikenhet. Att gnälla över att “vi är minsann ett kristet land” och " det var bättre förr” kommer inte motivera eller förklara varför kyrkan och tron är livsviktig både för individer och samhället i stort.

Doreen Månsson.

Gustav Fridolin, lärare, tidigare språkrör för Miljöpartiet

Gustav Fridolin var krönikör i Dagen under 2020 och 2021 och läser tidningen på nätet och ibland i kyrkan.

– Jag tycker att Dagen, tillsammans med Sändaren, spelar en viktig roll i medielandskapet. Här finns nyheter som finns i andra medier, presenterade ur ett kristet perspektiv, och en bevakning av det kristna Sverige som få andra medier har.

Hur ser du på att tidningar som Dagen kan komma till korta med det nya mediestödet?

– Det oroar mig. Jag har svårt att se en tid då det skulle finnas ett större behov av en medial mångfald än just nu, när vi ser alltmer att de traditionella medierna utarmas. Om det då inte finns medier som arbetar publicistiskt och enligt den journalistiska handboken, utifrån ideologiska eller andra perspektiv, då utlämnas människor helt åt det tyckande och den propaganda som redan fyller våra flöden.

– Det demokratiska samtalet bygger på att det är skillnad mellan nyheter och propaganda, och skillnad mellan ett journalistiskt hantverk och att bara skriva sådant som ger klick.

Vad läser du helst i tidningen?

– Jag är lite partisk men jag tycker att krönikorna spelar en stor roll, som fritänkande opinionsjournalistik av ett spännande urval av människor.

Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd

Varför läser du tidningen Dagen?

– För att Dagen är en av få tidningar som speglar kristenheten och trossamfunden, inte minst i relation till det övriga samhället, och som kommer ut så pass ofta som den gör. Här finns inte bara en intern blick utan också en ambition att bevaka samhällsförändringar som berör trossamfunden. Att Dagen ofta citeras i andra sammanhang, också tack vare de debattörer som skriver i tidningen, har dessutom stor betydelse för samhällsdebatten, för politiker och beslutsfattare.

– Rent personligt, och för oss på Sveriges kristna råd, är det naturligtvis värdefullt att Dagen uppmärksammar våra arrangemang och frågor.

Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Lasse Svensson, kyrkoledare för Equmeniakyrkan

“Tidningen Dagen är och har länge varit en viktig röst i samhället och inom den kristna gemenskapen i Sverige där man bevakar nyheter i skärningspunkten mellan tro och samhälle. Också för mig personligen är Dagen viktig och ger goda perspektiv och analyser.”

“De stora utmaningar med det nya mediestödet ser jag även på nära håll gällande tidningen Sändaren, som delvis ägs av Equmeniakyrkan. Med de föreslagna förändringarna i mediestödet finns en uppenbar risk att både Dagen och Sändaren, liksom andra mindre och nischade publikationer, kan få sina redaktionella resurser kraftigt reducerade. Detta är djupt problematiskt då en mångfald av röster är avgörande för en demokrati. Särskilt när stödet blir mer begränsat och konkurrensen om det hårdnar, riskerar perspektiv som kristen press ger att marginaliseras. Det är viktigt att både regering och samhälle erkänner och stöder den roll som kristen media spelar i Sverige.”

Lasse Svensson, kyrkoledare för Equmeniakyrkan.

Dick Harrison, historiker och författare, krönikör i Dagen

– Jag tycker bra om Dagen. Tidningen har ett medvetet kristet perspektiv, vilket påverkar urvalet i bevakningen och ger den en egen röst. I Sverige är det uppfriskande och sällsynt. Bara detta att det ger stora rubriker när frikyrkliga ledare avgår eller tillsätts – det skulle inte förekomma i någon annan tidning. Dagen tar upp frågor som berör många, men som oftast faller bort i den allmänna svenska rapporteringen. Den typen av bevakning behövs i ett fungerande demokratiskt samhälle.

Dick Harrison, professor i historia i Lund.

– Jag betraktar medielandskapet som historiker, och kan se hur mycket opinionsbildning har betytt för historiska processer, och inte minst för demokratins framväxt. I dag, när vi har så många kanaler, blir det paradoxalt så att vissa röster försvinner i mängden. Därmed försvinner också möjligheten att ta till sig olika åsikter, till förfång för demokratin. Då är det uppfriskande med en tidning som Dagen, som står för ett perspektiv som annars förtigs och osynliggörs av strukturerna i vårt sekulariserade samhälle.

Varför tackade du ja till att skriva krönikor i Dagen?

– Jag är skribent och historiker, och tycker om att använda mina historiskt grundade kunskaper till att kommentera rörelser i samtiden. Däremot kan det vara svårt att finna rätt fora. Men att tacka ja till Dagen var inget svårt beslut.

Linalie Newman, missionsdirektor för Evangeliska frikyrkan (EFK)

– Jag har haft Dagen i många år och tycker att tidningen är otroligt viktig. Det är stort att vi har en kristen, seriös tidning som bedriver fristående journalistik, och som gör det utifrån kyrkans blick. Den kombinationen kan vara en svår balansgång – man är både en del av kristenheten och ska skildra och granska den. Men det är verkligen viktigt att Dagen fortsätter att försöka hitta den vägen och gå den.

– Också som samfundsledare tycker jag att Dagen är viktig, både för att den lyfter kyrkans roll i samhället och som plattform för de frågor vi tycker är viktiga, såsom civilsamhället, biståndet, de svaga och utsatta. I Dagen finns möjligheten att diskutera och utveckla de här frågorna, vilket är mycket värdefullt.

– Jag tror ibland att vi är lite hemmablinda. Vi har blivit vana vid att Dagen finns och tar tidningen för given. Men det skulle bli mycket tomt om Dagens utrymme skulle minska eller inte fanns.

Linalie Newman, missionsdirektor EFK

Lars Adaktusson, journalist, tidigare riksdagsledamot och Europaparlamentariker, krönikör i Dagen

– Jag är både läsare och krönikör i Dagen och har ett långt förhållande till tidningen. Dagen fanns i mitt föräldrahem när jag växte upp, troligen ända sedan starten 1945. Så jag har följt tidningen genom åren.

– Bortsett från min personliga känsla för tidningen, så har jag under mina år inom journalistiken och inom politiken kunnat konstatera att Dagen har stor betydelse för samhällsdebatten. Dagen finns och blir läst på de stora nyhetsredaktionerna och så är det också i riksdagshuset. Jag vågar påstå att alla partier har koll på Dagen och läser den, om inte varje dag så med viss regelbundenhet. Det innebär i sig en fantastisk möjlighet att föra fram det som är Dagens budskap, nämligen att vara en stark röst i samhällsdebatten för evangelisk kristendom och för goda kristna värderingar i ett samhälle.

– Dagen är viktig som bärare av kristna värderingar och kristna synsätt i samhällsdebatten. Men också för att tidningen kompenserar för det som inte tas upp av andra svenska medier, där det ofta finns ett ointresse för kristenheten och kyrkorna i Sverige, men också okunskap och förutfattade meningar.

Lars Adaktusson.

Antje Jackelén, ärkebiskop emerita

Vilken betydelse spelar tidningen Dagen, som du ser det?

– Jag har läst och läser fortfarande Dagen tämligen regelbundet, främst på nätet. Så vitt jag vet är den ensam om att utkomma så pass ofta som kristen dagstidning. Det gör att tidningen har en unik möjlighet att förmedla kyrkliga och andra nyheter snabbt, vilket är en tillgång. – Med sin nisch som kristen dagstidning är Dagen viktig, både ekumeniskt och i samhället i stort, särskilt i en tid då behovet av andlighet snarare ökar än minskar.

Vad läser du i tidningen?

– Jag läser mest nyheterna, sedan ett och annat reportage och ibland ledarna, som jag läser ömsom med stort gillande och ömsom med stort ogillande, precis som det ska vara.

Michael Hjälm, rektor för Sankt Ignatios folkhögskola och Sankt Ignatios College

– I första hand hjälper Dagen mig som läsare att förstå hur civilsamhälle och regering interagerar med de kristna samfunden, vilket blir en spegling av samhällets religiösa dimension.

Michael Hjälm, rektor för stiftelsen Sankt Ignatios, Sankt Ignatios folkhögskola och Sankt Ignatios College.

– Dagen ger också uttryck för en större verklighet: det finns många kristna i Sverige, många fler än riksdag och regering förstår. Och även om vi är olika sinsemellan så har vi en gemensam identitet i vår kristna tro, och den får inte tillräcklig spegling i andra medier. Därför behövs den typ av komplimenterande medier som Dagen står för.

– Dagen och liknande tidningar står för ett perspektiv som ger människan ett värde i sig själv och som behövs inom politiken, där det annars finns en risk för att människor instrumentaliseras.

Åsa Molin, lärare på Akademi för tro och ledarskap (ALT), författare

Åsa Molin är teolog och författare, lärare på Akademi för Ledarskap och Teologi där hon undervisar i
praktisk teologi.

”Oavsett hur man ser på kristen tro i samhället så går det inte att komma ifrån att Dagen är en unik och kvalificerad medieröst i Sverige i dag. Det finns ingen annan rikstäckande tidning som bevakar samhällsnyheterna från utsiktstornet kyrkan i världen, med kikare inställd på existentiella dimensioner av aktuella nyheter. Ja, det är delvis nischade frågor, men det behövs för att värna mediemångfalden och det demokratiska samtalet.”

Joel Halldorf, kyrkohistoriker och författare

”Dagen har en väldigt viktig uppgift. Dels är den en röst inåt, för kristenheten, som ger plats åt viktiga debatter, lyfter fram angelägna nyheter och bistår med kritisk granskning där det behövs. Utåt, mot samhället, bidrar Dagen genom att sakligt och kunnigt rapportera om vad som sker i den religiösa världen. Det är en uppgift som blivit än mer angelägen efter att Sveriges radio lade ner sin bevakning i Människor & Tro.

De sekulära medierna präglas tyvärr ofta av en monumental okunskap om kyrka och religion. Därför har Dagen en folkbildande roll att spela – men även en granskande roll, genom att rätta felaktigheter som annars riskerar att spridas. När Lewi Pethrus beslutade sig för att starta Dagen var det för att han insåg att en bred folklig rörelse behöver ha ett organ för samtal, debatt, nyhetsförmedling och rapportering. Det var sant 1945, men det är nog ännu mer sant i dag. Dagen behövs för att hålla samma människor i en värld som blir allt mer fragmentiserad och spretig.”

Joel Halldorf

David Thurfjell, religionshistoriker

– I det medieklimat som råder i Sverige, med en relativt homogen offentlighet där alla drar åt samma håll, sticker Dagen ut med sitt frikyrkliga perspektiv och sin nyhetsbevakning. Mitt intryck är samtidigt att det har skett en breddning av Dagen, så att bevakningen blivit mer allmänkristen och mindre utpräglat frikyrklig.

– Historiskt har Dagen varit det kanske främsta språkröret för frikyrklig kristenhet i Sverige, och har aktivt deltagit i den “kamp” som pågått sedan 1900-talet om vad som ska vara berättelsen om Sverige och om religionens roll. Här har den sekulära rösten vunnit tolkningsföreträde, med sitt socialdemokratiska och liberala perspektiv, med följden att man “berättat bort” det frikyrkliga Sverige.

– Jag ser förändringen av stödet till dagspressen i ljuset av det minskade stödet till studieförbunden och folkhögskolorna. Det här är tre institutioner som är grundbultar i samhällets demokratiska arbete, och att de nu monteras ned anser jag vara mycket olyckligt.

David Thurfjell

Simon Holst, pastor i Bet:l. Skövde, krönikör i Dagen

– Jag är uppvuxen med Dagen på köksbordet, men har blivit en flitigare läsare på senare år, i och med min pastorstjänst. Tidningen hjälper mig att hålla mig á jour med olika rörelser och frågor inom kristenheten, också i de sammanhang jag inte själv tillhör, vilket är värdefullt.

Simon Holst, föreståndare i Bet:L Skövde.

– Jag uppfattar Dagen som den kanske bredaste kristna dagstidning vi har, också med sina frikyrkliga rötter. Dagen förefaller ha ett gott anseende både i samhället i stort och inom svensk kristenhet, vilket gör den till något av en unik plattform. Att tidningen inte så sällan citeras av andra medier visar också att Dagen är en viktig källa och röst.

– Det är också bra för mångfalden att det finns en tidning som lyfter kristna perspektiv och värdegrundsfrågor – sådant som inte får utrymme i särskilt många andra tidningar.

– Jag läser helst nyheter som berör den kristna sfären och som inte tas upp av andra medier. Ibland hettar till på debattsidan, där mixen mellan olika perspektiv och skribenter är uppfriskande.

Erik Helmersson, ledarskribent DN, krönikör i Dagen

– För mig är Dagen framför allt en ovärderlig källa till nyheter. Jag tycker om att känna mig á jour vad gäller religion och kristna frågor i Sverige och världen – det är intressant att veta vad som händer i Ryssland med patriark Kirill, hur det ser ut i Sydamerika med de evangelikala, eller vad Katolska kyrkan säger om det ena eller andra. Men också att få en inblick i de delar av svensk kristenhet som jag har mindre kunskap om. Vill man veta det så är det Dagen man får gå till.

– Det här har jag också stor glädje av i arbetet som ledarskribent, när jag skriver om tro och samhälle.

Erik Helmerson.

Varför tackade du ja till att skriva krönikor för Dagen?

– För att ha ett forum där jag kan formulera mig om min tro. Som skrivande människa går man ofta omkring med vaga tankar, en tes eller en känsla som inte klarnar förrän man skriver ned den, då får den kött. Så att skriva i Dagen blir ett sätt att hitta min egen tro, och det i sig är extremt värdefullt.

Susanna Birgersson, frilansskribent och borgerlig debattör, krönikör i Dagen

”Sverige är ett kristet land, men också ett av världens mest sekulariserade länder. Dagen fungerar som nyhetsförmedlare i detta spänningsfält. Den driver dessutom opinion utifrån en kristen världsbild. Men jag tror att det viktigaste är att tidningen är en plattform för debatt mellan kristna från alla möjliga riktningar.”

Susanna Birgersson

Ulf Häggqvist, missionsföreståndare för Svenska alliansmissionen

”Dagen har funnits på köksbordet så länge jag kan minnas. Först i mitt barndomshem, senare fick jag prenumerationen som julklapp av mina föräldrar under ånga år, därefter blev jag själv prenumerant”.

Porträtt.

”För mig är Dagen ett viktigt hjälpmedel för att hålla mig uppdaterad kring vad som rör sig inom kristenheten i Sverige och internationellt men också med intressanta perspektiv på samhällsfrågor och större händelser”.

”Jag tror Dagen blivit en allt viktigare, och oftare citerad, röst när det gäller många frågor i vårt samhälle, inte minst när det gäller tros och livsåskådning. En viktig röt i en tid när det inom både politik och medier brister allt mer i den religiösa läskunnigheten. Ser till exempel allt oftare att Felicia Ferreira syns i nyhetsinslag.”

Tuve Skånberg, tidigare riksdagspolitiker för Kristdemokraterna

– Jag har läst Dagen sedan 1982 och prenumererat på tidningen i stort sett sedan dess, i dag i både papper och digitalt.

Tuve Skånberg

– Tack vare Dagen är jag välinformerad om frågor som ligger nära mitt hjärta. Allt som berör kyrka och samhälle, livsåskådning, kristen etik och kultur hittar jag i Dagen, och det är mycket det. Det skulle helt klart bli ett stort hål efter Dagen om tidningen försvann. Jag uppfattar Dagen som välunderrättad och noggrann, vilket är absolut nödvändigt om jag vill kunna citera Dagen i ett meningsutbyte med någon. Jag är kanske inte håller med om allt som skrivs, men någon uppsminkad version av verkligheten är jag heller inte betjänt av.

– Dagen är, på samma sätt som till exempel ETC, en röst som hör till mångfalden i det svenska medielandskapet, och som har sitt berättigande också av det skälet.

Caroline Engvall, författare

”Som uppvuxen inom Missionskyrkan och senare gift med Dagens före detta IT-chef Johan ligger tidningen mig varmt om hjärtat, inte minst för vänskapen med tidningens fantastiska medarbetare under tidiga 2000-talet. Jag minns också en väldigt fin poddinspelning med Malin Aronsson och Daniel Wistrand. De var otroligt pålästa och frågorna väckte spännande tankar om livet.”

Caroline Engvall, journalist och författare, specialiserad på sexbrott och barns utsatthet på nätet.

Fader Mikael Fälthammar, präst i Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling i Göteborg

– Jag försöker att läsa Dagen varje dag, åtminstone översiktligt, för att få en bild av vad som sker i den kristna världen i Sverige och i viss mån även internationellt. Jag läser ofta Dagen med stor behållning, även om den av naturliga skäl har en slagsida åt en frikyrklig kontext och därför inte alltid är helt relevant för mig.

– Det finns en bred flora av samfund i Sverige och det är viktigt att de olika rösterna får komma till tals. Tillsammans tycker jag att de fyra större kristna tidningarna i Sverige – Dagen, Sändaren, Kyrkans tidning och Världen i dag – kompletterar varandra väl och täcker in kristenheten från olika perspektiv, vilket ger mig som läsare en bra helhet.

Fader Mikael Fälthammar, ortodox präst.

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)

”Dagen är en röst som hörs genom mediebruset. I ett förändrat samhällsklimat med ökad desinformation behöver vi Dagens skickliga och sanningssökande journalistik. Dagen har aldrig varit viktigare!!”

Roland Utbult.

Mats Särnholm, föreståndare och pastor för Smyrnakyrkan i Göteborg

Jag uppskattar Dagen för att det är en kristen röst i mediebruset, tidningen är viktig i samhällsdebatten.”

Mats Särnholm.
Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar