Nyheter

Läs mer om Borgerligt alternativ (BA) i kyrkovalet

Borgerligt alternativ ställde upp i kyrkovalet för första gången 2013 och bildades efter att Moderaterna drog sig ur kyrkopolitiken. Siffrorna har sedan dess stadigt pekat nedåt.

Att byta ut varumärket Moderaterna mot Borgerligt alternativ har verkligen inte gett någon positiv effekt. Snarare är det här en nomineringsgrupp som sjunkit som en sten de senaste kyrkovalen och förra gången det begav sig fick de 8,8 procent av rösterna, 22 av mandaten på kyrkomötet.

Det gjordes ett försök att få Moderaterna att ta steget tillbaka in i Svenska kyrkans styrande organ, med motiveringen att man mer eller mindre kastat in handduken då man som fristående grupp inte alls har de resurser som ett politiskt parti har. En motion lades fram till partiets kongress och fick också stöd från partiledningen. Den röstades dock ner.

Nu driver man på i frågor om att ge större egenmakt till församlingarna och Borgerligt alternativ har i valrörelsen bland annat föreslagit ett inomkyrkligt coronastöd på 500 miljoner kronor, riktat till just församlingarna.

Gruppen har också börjat kritisera Svenska kyrkans centrala ledning som de menar har blivit allt för politisk, bland annat gick de ut och kritiserade att kyrkan tog ställning i frågan om språktest för medborgarskap.

De flesta som engagerar sig har någon form av koppling till Moderaterna. Om moderatväljarna som är medlemmar i kyrkan skulle sluta upp bakom Borgerligt alternativ har de så klart en stor potential att växa. Hittills verkar intresset ha varit ganska svalt.

Motioner från BA inför årets kyrkomöte

Borgerligt alternativ driver i kyrkovalet att församlingarna ska få större makt och att Svenska kyrkan på central nivå ska få mindre att säga till om. I sina tolv motioner till kyrkomötet skiner den här linjen igenom, bland annat ett önskemål om ett coronapaket på 500 miljoner till församlingarna.

De önskar också att alla fritt ska kunna välja församling och att kyrkan ska ta fram en policy för utspel i politiska frågor, där man blivit mer kritiska till hur kyrkan på central nivå agerar.

Borgerligt alternativ sällar sig också till gruppen som vill reformera kyrkovalen och införa indirekta val, där de skrivit under en motion tillsammans med Posk och Frimodig kyrka.

---

Fakta: Läs mer om nomineringsgrupperna i kyrkovalet

---

Fler artiklar för dig