Nyheter

Läs mer om Fria liberaler i Svenska kyrkan (Fisk) i kyrkovalet

Fisk bildades år 2003 då Liberalerna (tidigare Folkpartiet) valde att lämna kyrkopolitiken. De är en av de mindre grupperna på kyrkomötet, som slåss hårt för vissa profilfrågor.

Fria liberaler i Svenska kyrkan går fram under den smått genialiska förkortningen Fisk, vilket är en av kristendomens tidigaste symboler. De har sina rötter i partipolitiken, även om de med åren distanserat sig alltmer från Liberalerna.

Fisk ska vara tacksamma för att det inte finns en fyraprocentsspärr till kyrkomötet, vilket är anledningen att de kan hålla sig kvar i Svenska kyrkans högsta beslutande organ. I valet 2017 fick de 2,9 procent vilket gav dem 7 mandat.

Fisk har under lång tid drivit på för att man som medlem i Svenska kyrkan ska få välja vilken församling man ska tillhöra, samt tar strid i frågor som rör hbtq-personers rättigheter. De är också inne på att kyrkan, vars ekonomi krymper, måste börja använda sig mer av ideella krafter. I årets kyrkoval har de också lyft frågan om att öka kunskapen om kristen tro i samhället, inte minst hos barn och unga. De är en liten grupp men är samtidigt flitiga med att komma med förslag på förändringar, vilket bland annat märks när man tittar på motioner som kommer in till kyrkomötet.

Den historiska koppling till Liberalerna hänger till viss del kvar, inte minst är det där de trognaste sympatisörerna finns. Eftersom partiets opinionssiffror för tillfället är riktigt usla riskerar det att spilla över även på Fisk och frågan är vad de ska göra för att hitta väljare bortanför Liberalerna. Räddningen är som sagt att det inte finns någon 4-procentspärr vilket gör det möjligt att hanka sig kvar i kyrkopolitiken även som liten gruppering.

Motioner från Fisk inför årets kyrkomöte

Fria liberaler i Svenska kyrkan må vara få till antalet, men engagemanget är det inget fel på. De har lämnat in 13 motioner, fler än de flesta övriga grupper, och vill bland annat utreda varför kyrkan tappar så många medlemmar, göra det möjligt att alla ska få välja sin egen församling, starta projekt för utökad kristendomsundervisning i utanförskapsområden samt göra det möjligt för 14-åringar att konfirmera sig.

Att de inte är rädda för att gå sin egen väg märks tydligt när man läser deras motioner, med önskemål om att varje församling ska ha minst en diakon anställd samt att Svenska kyrkan borde arbeta mer med fritidsledare.

---

Fakta: Läs mer om nomineringsgrupperna i kyrkovalet

---

Fler artiklar för dig