Nyheter

Läs mer om Frimodig kyrka (FK) i kyrkovalet

De vill ha Jesus i centrum och en kyrka helt fri från partipolitik. Frimodig kyrka är ett av de mer radikala alternativen i kyrkovalet.

Frimodig kyrka bröt sig ur från Posk för 16 år sedan och har sedan dess profilerat sig som en nomineringsgrupp som vill att kyrkan ska ha Jesus i centrum. Ofta blir de etiketterade som ett mer konservativt alternativ, även om de själva inte använder den titeln.

Frimodig kyrka är tydliga med att de vill se en förändring av Svenska kyrkan och har i valrörelsen bland annat föreslagit att man ska utreda gudstjänstkollapsen och starta en ny organisation för ett mer traditionellt missionsarbete. De har länge kämpat för att reformera kyrkovalen, så att det blir indirekta val med större makt till församlingarna och dem som är aktiva gudstjänstbesökare. Frimodig kyrka är en av tre nomineringsgrupper som står helt fria från partipolitiskt inflytande och driver på för att få bort de politiska partierna från kyrkan.

Frimodig kyrka har dock aldrig slagit igenom stort. I förra valet fick de 4 procent av rösterna och de har i dag 10 mandat på kyrkomötet. Därmed är de en av de mindre aktörerna. Men dess representanter är mycket engagerade och lägger en rad förslag inför varje kyrkomöte.

Frimodig kyrka har en trogen supporterskara som vill att Bibeln snarare än politiska partiers programförklaringar ska vara kyrkans rättesnöre. Samtidigt har de svårt att slå igenom medialt och det är nog få utanför kyrkans väggar som vet vilka de är, vilket får ses som en begränsning. Ofta används de också av vissa andra nomineringsgrupper som ett varnande exempel på vilka konservativa krafter man inte ska rösta på.

Motioner från FK inför årets kyrkomöte

Svenska kyrkans mest fromma nomineringsgrupp är också flitiga motionärer till kyrkomötet. 21 motioner på tio ledamöter vittnar om att här finns det ett stort engagemang och en vilja till förändring. Trots att de är få har de skrivit i särklass flest motioner av alla nomineringsgrupper, det handlar om alltifrån justeringar av små detaljer till ganska stora förändringar, då de tillhör den gruppering som vill göra om hela systemet med kyrkoval, vilket de också motionerat om.

På förslag finns bland annat att Svenska kyrkan ska börja evangelisera bland muslimer, att kyrkohandboken ska översättas till en rad olika språk samt att göra det möjligt att läsa till präst i Svenska kyrkan även på andra lärosäten än som är godkända i dag.

---

Fakta: Läs mer om nomineringsgrupperna i kyrkovalet

---

Fler artiklar för dig