Nyheter

Läs mer om Kristdemokrater för en levande kyrka (KR) i kyrkovalet

Det är med en kristdemokratisk ideologi som den här nomineringsgruppen ställer upp i kyrkovalet, samtidigt är bandet till KD sedan länge kapat.

Med tanke på att Kristdemokraterna är ett parti som ofta lockar många aktiva kyrkoväljare borde det vara upplagt för succé för den här gruppen.

Men riktigt så enkelt är det inte. “Kristdemokrater för en levande kyrka” får inte alltid ett helhjärtat stöd från KD, partiets företrädare brukar i stället gå ut hårt med att partipolitik inte hör hemma i ett trossamfund. Att utgå från en allmänpolitisk ideologi kan också vara svårt om man vill fånga in de kyrkligt aktiva, som i kyrkovalet snarare tenderar att rösta på de grupper som står helt fria från partipolitiska intressen.

Det avspeglar sig också i kyrkovalen, där KR (vilket är nomineringsgruppens förkortning) fick 3 procent av rösterna i förra kyrkovalet, vilket gav dem sju mandat på kyrkomötet. De blir därmed en av de mindre aktörerna som ska vara tacksamma för att det inte finns en fyraprocentsspärr att ta hänsyn till.

Rent sakpolitiskt driver KR i kyrkopolitiken en ganska konservativ agenda, där de betonar familjens viktiga roll samt att Svenska kyrkan ska bli mer missionerande. De vill också stödja de mer konservativa inomkyrkliga gruppernas rätt att få existera samt önskar att ideella krafter tillåts ta en större plats.

Trenden för den här gruppen har varit stadigt sjunkande. Utmaningen är så klart att fånga in de traditionella KD-väljarna och utöver det gärna hitta en bredare väljarbas. Frågan är dock vilka det skulle vara? Troligtvis får de nöja sig med att fortsatt vara en liten aktör i sammanhanget.

Motioner från KR inför årets kyrkomöte

Kristdemokrater för en levande kyrka har till årets kyrkomöte skriv under på fyra motioner, varav en delas med andra aktörer.

Det de önskar är att Svenska kyrkan ska göra den 27 januari till en minnesdag för Förintelsen, att förenkla reglerna för var man får vara förtroendevald samt ge stiften möjlighet att distribuera valsedlar.

---

Fakta: Läs mer om nomineringsgrupperna i kyrkovalet

---

Fler artiklar för dig