Nyheter

Läs mer om Socialdemokraterna i kyrkovalet

Socialdemokraterna behöver ingen närmare presentation. Det är Sveriges statsbärande parti och ett av tre riksdagspartier som fortfarande ställer upp i kyrkovalet.

Om det är någon nomineringsgrupp som står för rådande ordning i Svenska kyrkans beslutande organ så är det Socialdemokraterna. De fick drygt 30 procent av rösterna i förra valet och innehar 76 av kyrkomötets 251 mandat, vilket gör dem till den i särklass största gruppen. Även lokalt i många församlingar är de den dominerande kraften.

De har i kyrkopolitiken en progressiv agenda, exempelvis i fråga om hbtq-personers rättigheter där de på sikt vill att alla präster måste viga samkönade par, vilket blivit en viktig symbolfråga. De har inför årets kyrkoval även börjat använda begreppet “feministisk kyrkopolitik” för att profilera sig.

Socialdemokraterna är en valmaskin och en av styrkorna är att de vet hur man mobiliserar folk till valurnan. I kyrkopolitiken försvarar man ivrigt nuvarande valsystem med direkta val till kyrkomötet. Argumentet är att kyrkan är till för alla dess medlemmar, inte bara de trogna gudstjänstbesökarna.

S är också något av en huvudfienden för alla som vill få bort partierna från kyrkan. När debatten om en vänstervriden politiserad kyrka drar igång handlar det i huvudsak ofta om Socialdemokraternas starka inflytande över detta trossamfund.

Det mesta tyder på att de även efter valet 2021 kommer att vara den största nomineringsgruppen. I valet 2017 hade samtliga politiska partier medvind och det skulle vara en riktig skräll om någon kom upp i samma nivåer som Socialdemokraterna.

Motioner från S till årets kyrkomöte

Det finns många socialdemokrater, 76 stycken, invalda i kyrkomötet och det är lätt att konstatera att de inte är flitiga att lägga motioner. Tio stycken har kommit in, i flera fall samskrivna med andra nomineringsgrupper. Möjligtvis räknar de flesta med att deras åsikter representeras av kyrkostyrelsen, där Socialdemokraterna har tungt inflytande.

Bland motionerna återfinns en del förslag som S driver i valrörelsen, exempelvis att ta fram en strategi för att göra kyrkan mer jämställd samt att säkerställa att kyrkans skogsbruk drivs ekologiskt. S motionerar också att ge ett extra stöd till hjälporganisationen Act Alliance som kompensation för bortfall under coronapandemin.

Det finns också några mer udda motioner, som att se över om det går att stämpla Israel som en apartheidstat samt anordna ett interreligiöst klimattoppmöte.

Vad som saknas är motionen om att alla präster måste viga samkönade par, något S driver hårt i valrörelsen. Med tanke på att biskoparna sagt nej till förslaget då det varit uppe tidigare krävs det ett extra val innan det går att driva igenom, alltså först efter kyrkovalet 2025.

---

Fakta: Läs mer om nomineringsgrupperna i kyrkovalet

---

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar