Nyheter

Läs mer om Vänstern i Svenska kyrkan (Visk) i kyrkovalet

Visk bildades år 2004 efter att Vänsterpartiet drog sig tillbaka från kyrkopolitiken, och driver en agenda som rimmar ganska väl med vänsterfrågor, där fokus ligger på diakoni och jämställdhet.

Vänstern i Svenska kyrkan, som Visk är en förkortning av, är en av de mindre grupperna på kyrkomötet och de ska vara tacksamma för att det inte finns någon 4-procentsspärr.

I förra valet fick de nästan 3,8 procent av rösterna vilket gav dem 8 mandat.

Visk har profilerat sig i frågor som en utökad diakoni, hbtqi-frågor samt jämställdhet och hymlar inte med att de rent ideologiskt står för en vänsterideologi, även om de betonar sin självständighet från Vänsterpartiet. I den här valrörelsen har de bland annat lyft fram begreppet kulturdiakoni, alltså att kyrkan ska nå ut via kulturuttryck som teater, konst och musik. De har också förespråkat att kyrkan ska medverka till kärnvapennedrustning.

Precis som så många andra nomineringsgrupper som bildats utifrån ett politiskt parti så blir det svårt för Visk att nå ut utanför de vänsterkretsar de kommer ifrån. Ett sätt att mobilisera sina kärntrupper har varit att man ska rösta bort SD och högerextremister från inflytande, vilket även verkar gälla i denna valrörelse. Med tanke på att Vänsterpartiet går väldigt bra just nu i den allmänna opinionen och har en partiledare som är populär kan det spilla över och få positiva effekter även i kyrkovalet. Kanske får vi se en Nooshi Dadgostar-effekt i kyrkovalet.

Motioner från Visk inför årets kyrkomöte

Vänstern i Svenska kyrkan har lagt fram sex motioner, varav fyra egenskrivna. Bland annat vill de att pengarna som nomineringsgrupperna får av kyrkan måste redovisas, de vill att det anordnas en utbildning av alla nyinvalda kyrkopolitiker och de vill också arbeta för ett ekologiskt hållbart skogsbruk.

---

Fakta: Läs mer om nomineringsgrupperna i kyrkovalet

---

Fler artiklar för dig