Nyheter

Övriga nomineringsgrupper i kyrkovalet: Himmel och jord och Alternativ för Sverige

Två nya aktörer ställer upp i kyrkovalet för första gången, Himmel och jord samt Alternativ för Sverige. Den ena är sprungen ur miljörörelsen och den andra är ett nationalistiskt parti.

Även om det i kyrkopolitiken redan finns ett grönt och ett nationalistiskt alternativ har de här två aktörerna dragit igång sina respektive valkampanjer i hopp om att få sätta avtryck i hur Svenska kyrkan ska styras.

Himmel och jord (som först lanserades under förkortningen Mask) har skogen som hjärtefråga, eftersom Svenska kyrkan är en av landets största skogsägare. De driver på för en mer miljövänlig skogshantering och får väl ses som en konkurrent till MPSK De Gröna, nomineringsgruppen som bildades efter att MP klippte banden med kyrkopolitiken. Den tänkbara väljarbasen återfinns främst inom miljörörelsen.

Alternativ för Sverige (AfS) är ett politiskt parti som bildats av SD:s tidigare ungdomsförbund, efter att de uteslutits från moderpartiet. De är ett nationalistiskt parti som av sina motståndare beskrivs som extremister och andra mindre smickrande epitet. AfS satsar stort på kyrkovalet och ställer enbart upp i valet till kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, vilket de hoppas ska bana väg för fortsatta politiska framgångar. Bland annat vill de att kyrkan ska vara en del i deras vision om återvandring, vilket är en del av ett större nationalistiskt politiskt projekt som de driver.

I valrörelsen får nog AfS vänja sig vid att ta över den roll som SD tidigare har haft, det vill säga ett parti alla andra tar avstånd ifrån. Men AfS kan samtidigt luta sig mot en hängiven skara sympatisörer som lyssnar till en retorik om att göra Svenska kyrkan mer svensk.

Eftersom det inte finns någon 4-procentsspärr att ta hänsyn till så har både Himmel och jord samt Alternativ för Sverige möjlighet att som nykomlingar ta plats på kyrkomötet.

---

Fakta: Läs mer om nomineringsgrupperna i kyrkovalet

---

Fler artiklar för dig