Nyheter

Så svarade Vänsterpartiet

Se hur Vänsterpartiet svarade på de 20 påståendena i Dagens valkompass om tro och samhälle – och vilka frågor se satt som extra viktiga.

1) Det är i sin ordning att svenskt bistånd går till flyktingmottagning i Sverige.

Vänsterpartiet svarar: Instämmer inte (extra viktig).

2) Föräldrar ska ha rätt att sätta sina barn i konfessionella friskolor.

Vänsterpartiet svarar: Instämmer inte.

3) Sverige bör utreda införandet av dödshjälp.

Vänsterpartiet svarar: Instämmer.

4) Omvändelseterapi av homosexuella bör förbjudas, även inom själavårdande sammanhang.

Vänsterpartiet svarar: Instämmer.

5) Den kyrkliga diakonin ska vara ett komplement till samhällets insatser för de svagaste.

Vänsterpartiet svarar: Instämmer.

6) Alla religiösa samfund med vigselrätt måste gå med på att viga samkönade par.

Vänsterpartiet svarar: Instämmer.

7) Sverige borde ha en mer generös migrationspolitik än i dag.

Vänsterpartiet svarar: Instämmer (extra viktig).

8) Solceller måste få placeras även på kyrkor som anses vara kulturellt värdefulla.

Vänsterpartiet svarar: Ingen åsikt.

9) Religiösa symboler, exempelvis slöja, ska kunna förbjudas i skolan.

Vänsterpartiet svarar: Instämmer inte.

10) Moskéer ska få byggas så att de blir en naturlig del i vår stadsbild.

Vänsterpartiet svarar: Instämmer.

11) Sverige bör införa ett tredje juridiskt kön.

Vänsterpartiet svarar: Instämmer.

12) Staten måste ge ökade anslag för att bevara det kyrkliga kulturarvet.

Vänsterpartiet svarar: Instämmer.

13) Utländsk finansiering av trossamfund bör kunna förbjudas.

Vänsterpartiet svarar: Instämmer inte.

14) Gåvoavdraget är en bra reform som bör bli ännu mer generös.

Vänsterpartiet svarar: Instämmer inte.

15) Religiös omskärelse av pojkar måste vara tillåtet.

Vänsterpartiet svarar: Instämmer inte.

16) Skolavslutningar ska få firas i kyrkan – även med konfessionella inslag.

Vänsterpartiet svarar: Instämmer inte.

17) Staten bör ta ett större ekonomiskt ansvar för säkerheten kring synagogor, kyrkor och moskéer.

Vänsterpartiet svarar: Instämmer.

18) Sverige bör införa ett tiggeriförbud.

Vänsterpartiet svarar: Instämmer inte (extra viktig).

19) Polisen borde kunna säga nej till koranbränningar i vissa områden.

Vänsterpartiet svarar: Instämmer.

20) Kristendomen bör ha en särställning i Sverige.

Vänsterpartiet svarar: Instämmer inte.

---

Så svarade de andra partierna:

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig